Maria Pettersson, partisekreterare för Feministiskt initiativ.

Öppen strid inom Fi om hantering av antisemitism

2018-07-24 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Sedan Feministiskt initativs partistyrelse uttalade fortsatt förtroende för riksdagskandidaten Oldoz Javidi, har en strid blossat upp i partiet. Medan såväl medlemmar som förtroendevalda öppet kräver hennes avgång, bekräftar partisekreteraren Maria Petterson partistyrelsens fortsatta förtroende.

RELATERADE ARTIKLAR:

2018-07-23 | Problemet är hyckleriet

2018-07-20 | Fi:s partistyrelse har fortsatt förtroende för Oldoz Javidi

2018-07-20 | Hård kritik mot Feministiskt perspektiv

2018-07-19 | Oursäktligt citat publicerades i Feministiskt perspektiv

2018-07-13 | Avråds från att åka sista sträckan med Ship to Gaza

Det var i en artikel om Oldoz Javidis resa med Ship to Gaza som det nu borttagna, antisemitiska uttalandet publicerades. Feministiskt initiativs partistyrelse har i två uttalanden tagit avstånd från uttalandet och sagt att det saknar grund i partiets politik och grundvärden. Partistyrelsen betonar allt mer sitt eget ansvar för att rutiner brustit innan och efter uttalandet, samt för att återskapa förtroendet för att Fi är ett antirasistiskt parti.

Även Oldoz Javidi har utvecklat sin ursäkt i ett brev till medlemmarna på Fi:s hemsida. Hon skriver bland annat:

”Mitt uttalande har sårat och förstört för människor. Att det aldrig var min intention, är just nu oväsentligt, eftersom det inte är jag som har tolkningsföreträde. Det jag sa var ett antisemitiskt uttalande och därmed oacceptabelt.”

Men just på grund av det oacceptabla i uttalandet har det fortsatta förtroendet från partistyrelsen ifrågasatts. Tidigare partiledaren Sissela Nordling Blanco (Fi), som nu är ansvarig för mänskliga rättigheter i Stockholms stad, skriver i ett inlägg på Facebook att partistyrelsens avståndstagande och åtgärder för att öka alla riksdagskandidaters kunskap om antisemitism inte räcker.

”Jag betvivlar inte kandidatens ånger eller uppriktigheten i hennes ursäkt. Likväl tror jag inte det går att reparera förtroendet med ett förlåt. Det enda rätta av partistyrelsen i detta läge vore att be kandidaten lämna sitt uppdrag för att i handling visa respekt. Fantasier om folkfördrivning kan aldrig accepteras eller slätas över. Allra minst av ett antirasistiskt parti som vänder sig mot en växande nationalism.”

Nordling Blanco får uppbackning av partikollegerna i Fi:s fullmäktigegrupp i Stockholm; Anna Rantala Bonnier, gruppledare, samt ledamöterna Malin Ericsson, Lisa Palm och Johanna Andersson. I ett blogginlägg på Den rosa staden ber de partistyrelsen att ompröva sitt beslut och låter låta Javidi lämna sin plats på riksdagslistan.

”Feministiskt initiativ är ett antirasistiskt parti. Vårt förtroende vilar på att våra väljare, medlemmar och aktiva respekteras och fullt ut litar på att våra företrädare delar partiets värderingar och driver vår politik.”

Partimedlemmen Andreas Pettersson ser inte heller att Javidi kan fortsätta kandidera. Han är också skarpt kritisk till hanteringen i en debattartikel i Feministiskt perspektiv och menar att partiets kris uppstod i den stund då partistyrelsen definierade antisemitism som en ursäktlig kunskapsfråga:

”Vad är det ens för kunskap man låtsas saknas? Att judar är människor? Att judar inte bär en kollektiv skuld? Att israeler har samma rätt till nationellt självbestämmande som alla andra folk?”

När Fi:s partisekreterare Maria Pettersson kommenterar kritiken på måndagskvällen, menar hon att vad partistyrelsen avsett är behovet att öka kunskapen i frågor som rör antisemitism i stort.

– Vi ser ju att vi har brustit i våra rutiner gällande det här, kring den här artikeln. Och det är ju det vi ser att vi behöver jobba med.

– Vi är en del av samhället och de uttryck som finns i samhället kan också komma till uttryck i Fi. Det kan handla om rasism, det kan handla om transfobi eller funkofobi, till exempel, det kan även ta sig uttryck i och sägas saker eller göras saker även i Fi.


Hur mycket kände ni till innan citatet publicerades och blev kritiserat? Hade Oldoz Javidi visat det för någon av er inom partistyrelsen, till exempel?

– Jag har inte sett det innan det publicerades. Det är det jag kan svara för.


Ingen hade kollat det här innan alltså?

– Jag kan inte svara på det.

Något krav på avgång kommer partistyrelsen inte att rikta mot Oldoz Javidi, utan det är fortsatt förtroende som gäller, enligt Maria Pettersson.

– Vi vet att demokratiska processer tar tid och att förtroende skapar vi genom det vi gör och inte det vi säger.


Så en förtroendevald för Fi kan uttala sig antisemitiskt och ändå sitta kvar?

– Vi har ju gått ut och sagt att det här är ett helt oacceptabelt uttalande och hon förstår själv att det är ett oacceptabelt uttalande. Och hon är beredd att återbygga det förtroendet. Precis som att vi som partistyrelse har det yttersta ansvaret för att återbygga det förtroendet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: