Alexandra Mattsson Åkerström och Ann-Margarethe Livh, (V).

Bostadsbristen är ett jämställdhetsproblem

2018-07-20 | Ann-Margarethe Livh , Alexandra Mattsson Åkerström padlock

OPINION

”Hur ska en lågavlönad ensamstående kvinna kunna få en lägenhet om ännu fler allmännyttiga hyresrätter försvinner”. Frågan ställs av Ann-Margarethe Livh och Alexandra Mattsson Åkerström, som båda företräder Vänsterpartiet i Stockholms stad.

Ann-Margarethe Livh är bostadsborgarråd och Alexandra Mattsson Åkerström gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad

När villkoren är hårda på bostadsmarknaden och det varken går att köpa eller hyra en bostad om du har låg inkomst eller låg pension är det i väldigt stor utsträckning kvinnor som drabbas. Därför är det faktiskt en jämställdhetsfråga att bygga hyresrätter med rimliga hyror och att inte ombilda de hyresrätter som finns i dag.

Under de åtta år som de borgerliga partierna styrde Stockholm omvandlades över 25 000 allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter. Det här har lett till att den som i dag behöver en bostad till en rimlig hyra har mycket svårare att få en. Det här har drabbat många, särskilt kvinnor.

Kvinnor har generellt lägre inkomster och lägre pensioner än män. Det beror på att kvinnor genom arbetslivet oftare har lägre löner, oftare jobbar deltid, tar ut det mesta av föräldraledigheten och vabbar mest. Det här är orättvisor som också påverkar möjligheten att få en egen lägenhet.

I Stockholm har Vänsterpartiet och den rödgrönrosa majoriteten stoppat ombildningarna av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter och sänkt kraven på vilken inkomst du behöver ha för att få en hyresrätt från de kommunala bostadsbolagen.

Det har vi gjort för att fler med låga inkomster ska kunna komma in på bostadsmarknaden. Utan allmännyttiga hyresrätter så saknar många människor helt den möjligheten eftersom de privata hyresvärdarna i Stockholm nästan alltid ställer väldigt höga krav på vilken inkomst en person måste ha för att få ett hyreskontrakt.

Dessutom är det enbart de kommunala bostadsbolagen som lämnar så kallade försöks- och träningslägenheter till socialtjänsten och som lämnar förturslägenheter till kvinnor som behöver ett hem när de lämnar kvinnojourerna. Här har vi i Stockholm skärpt arbetet för att fler våldsutsatta kvinnor ska få förtur till en lägenhet och vi märker att det ger resultat då allt fler förturer förmedlas till våldsutsatta kvinnor. Det är alltså oerhört viktigt att det finns allmännyttiga hyresrätter, så att vi kan möta de här behoven.

Samma gäller personer som är hemlösa i Stockholm. Det är personer som har svårt att få ett hyreskontrakt och har svårt att betala en hög hyra och de är helt beroende av att tillgången till försöks- och träningslägenheter finns.

Trots detta vill alla de borgerliga partierna i Stockholm börja ombilda hyresrätter till bostadsrätter igen. För oss är det fullkomligt obegripligt.

Hur ska en lågavlönad ensamstående kvinna kunna få en lägenhet om ännu fler allmännyttiga hyresrätter försvinner? Hur ska en kvinnlig fattigpensionär ha råd att bo? Vart ska den kvinna som utsätts för våld i nära relation vända sig för att få en lägenhet om kommunen inte kan hjälpa till?

Vänsterpartiet menar att vi istället måste fortsätta det vi i den rödgrönrosa majoriteten påbörjat i Stockholm – nämligen att bygga tusentals allmännyttiga hyresrätter och inte ombilda en enda hyresrätt. Bara så kan vi se till att alla människor, oavsett inkomst, kan få en egen bostad. Och det är i allra högsta grad en jämställdhetsfråga.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: