Linnéa Engström är EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Förbud mot organiserad nazism: ett viktigt och efterlängtat steg

2018-07-17 | Linnéa Engström padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Vi kommer inte kunna förbjuda rasistiska åsikter. Men vi kan göra det svårt för nynazister att organiserat och öppet hota och trakassera personer som är särskilt utsatta för deras ideologi”, skriver Linnéa Engström (MP).

Linnéa Engström är EU-parlamentariker för Miljöpartiet och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv.

Äntligen föreslås ett förbud mot nazistiska organisationer.

Årets Almedalen präglades av det stora utrymme som nazistiska NMR fick i det offentliga rummet. Hat och hot skrämde unga hbtqi-personer till tystnad, och feminister och anti-rasister slogs vid ett tillfälle ner på öppen gata när de manifesterade för allas mänskliga rättigheter.

Nu lägger regeringen fram ett förslag till lagändring grundat i regeringsformen 2 kap, 24 paragrafen som ger oss rätt att förbjuda sammanslutningar som ”innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller liknande förhållande”. Det är ett viktigt och efterlängtat steg. Speciellt allvarlig är situationen i vissa städer i Dalarna, där miljöpartister och aktivister som manifesterar för allas mänskliga rättigheter kartläggs, hotas och kränks.

Förra årets och årets Almedalsvecka innebar ett grymt uppvaknande. Jag kastades tillbaka till mina år i Samara, Ryssland och mitt arbete med demokratiaktivister i Östeuropa, Kaukasus, Ryssland och Belarus. Där är nazistiska mobbar en vardaglig företeelse. Putins så kallade ”propagandalag” kriminaliserar organisationer och personer som informerar om annan sexualitet än den heterosexuella. Lagen gav nynazister i Ryssland ett fritt spelrum att öppet trakassera hbtqi-personer. Övergreppen filmades och lades ut på nätet, vilket ledde till en våg av avsky och motreaktioner världen över.

Rasifierade personer lever också farligt i Ryssland. Det är vanligt att personer från de forna ”satellit-staterna” som Uzbekistan och Kazakstan blir nedslagna och trakasserade. Tjetjener är också en mycket utsatt folkgrupp. Afrikanska utbytesstudenter vittnar om hot och våld från rasistiska mobbar bestående av unga män. Rysslands tydliga nationalistiska och konservativa agenda understödjer nynazistiska rörelser.

Under visst hemlighetsmakeri begärde jag för mer än ett år sedan ut information från EU-parlamentet om rysk finansiering till europeiska högerextrema partier. Den samlade bilden visar att rysk finansiering är mycket vanlig till dessa partier. Vi vet att partier som Gyllene gryning i Grekland och Front national i Frankrike har fått frikostiga lån från Ryssland. Anledningen är att dessa främlingsfientliga och nationalistiska partier delar den ryska regimens syn på auktoritärt styre. Centralt är också synen att vissa gruppers blotta existens är ett hot mot den politiska agendan som är att skapa ett homogent, nationalistiskt och värdekonservativt samhälle.

Att se nazister marschera och skrika ut sitt hat mitt i Visby är en brutal väckarklocka. Att de dessutom fick demonstrationstillstånd precis utanför RFSL:s lokal Lila Shala kändes som ett mycket hotfullt tecken att det finns en naiv syn på dessa rörelser i Sverige.

Vi kommer inte kunna förbjuda rasistiska åsikter. Men vi kan göra det svårt för nynazister att organiserat och öppet hota och trakassera personer som är särskilt utsatta för deras ideologi. Det handlar om att säkra vår demokrati och alla människors lika värde. Vi får inte vara naiva inför möjligheten att olika former av anti-demokratiska extremister, nationalistiska och rasistiska rörelser kan vara finansierade eller understödda av krafter som försöker underminera det svenska samhället. Därför krävs ett brett politiskt stöd för den utredning och det lagförslag som Miljöpartiet och regeringen vill se – inga nazister och anti-demokratiska extremister på våra gator.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: