Saga Karlsson, styrelseledamot RFSL och Frank Berglund, ordförande RFSL Ungdom.

Transpersoners levnadsvillkor diskuterades i Bryssel

2018-07-06 | Saga Karlsson, Frank Berglund padlock

OPINION

TGEU (Transgender Europe) höll sin sjunde konferens i helgen i Bryssel på European Transgender Council. Representanter från RFSL och RFSL Ungdom var på plats och sammanfattar resultaten när det gäller transpersoners mänskliga rättigheter, bland annat i Sverige.

Saga Karlsson är styrelseledamot för RFSL och Frank Berglund är ordförande för RFSL Ungdom.

RFSL och RFSL Ungdom har i helgen varit i Antwerpen, Bryssel på European Transgender Council, en kongress/konferens som anordnas vartannat år av TGEU. Detta var den sjunde i ordningen. TGEU (Transgender Europe)är en internationell organisation som bildades 2005 med visionen av ett Europa och numera även ett Centralasien fritt från diskriminering, där alla kan leva enligt sin könstillhörighet och könsuttryck utan hinder och där transpersoner och deras familjer respekteras och värdesätts.

Organisationen arbetar mot denna vision genom att; ge transpersoner en röst, förespråka transpersoners mänskliga rättigheter, öka medvetenheten om de problem transpersoner möter i samhället, stödja en stark transröresle, genomföra och uppmuntra forskning till nytta för transpersoner samt att vara en aktiv del av den internationella transrörelsen.

I sitt arbete har TGEU rapporterat om transpersoners levnadsvillkor även i Sverige specifikt. Bland annat var Sverige en av de fem länder som inkluderades i rapporten Overdiagnosed and Underserved från 2017, där de riktade kritik mot den svenska könsbekräftande vården. Sverige är också en av de länder som rödmarkeras i TGEU:s nyligen släppta transrättighetskarta över Europa då transpersoner i Sverige fortfarande behöver en medicinsk diagnos för tillgång till byte av juridiskt kön.

Under torsdagen skedde tre olika förmöten, ett separatistiskt för transpersoner som rasifieras, ett möte om policy med makthavare på EU-nivå, och ett för aktivister utanför EU. RFSL Ungdom deltog på förmötet om policy, och det blev tydligt hur långt efter Sverige ligger när det kommer till könstillhörighetlagar och att vi delar många likheter med andra Europeiska länder när det kommer till dåliga förutsättningar för organisering. I Sverige som i många andra länder i Europa sker olika typer av backlash - både från högerextremistiskt håll och från så kallade feministiskt håll, som enas i att vilja värna om barnen genom att kränka transpersoners mänskliga rättigheter.

Det som skiljde denna konferens från den sjätte konferensen 2016 i Bologna, var att upplägget inte var att TGEU själva fyllt schemat med föreläsningar utan att hela konferensen var uppbyggd runt ”open spaces”. Det gav möjligheten till transpersoner som inte har samma möjligheter att organisera sig att organisera olika utrymmen att påverka och bidra med sin kompetens. Mycket fokuserade på intersektionen av olika kamper. Bland annat skedde flera diskussioner om likheter och skillnaden mellan transrörelsen med kampen för intersexpersoners, rasificerade personers, och personer med funktionsnedsättningars rättigheter. TGEU har de senaste åren fått en mycket större representation av transpersoner som är sexarbetare, vilket syns tydligt i vilka frågor som lyftes och i vilka som valdes in i styrelsen.

På kongressen har RFSL, RFSL Ungdom, andra organisationer och privata medlemmar röstat fram en ny styrelse som ska fortsätta det viktiga arbetet om att stärka transpersoners rättigheter internationellt. Någonting vi inspirerades av under konferensen var TGEU:s förmåga att rymma många olika röster på samma plats, och låta internkritiken och alla känslor få ett utrymme. Vi hoppas Sverige kan inspireras av dessa metoder, som TGEU har samlat i en metodhandbok som presenterades på konferensen, och att transkampen i Sverige kan bli lika bred som den är på europeisk nivå.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: