Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas riksorganisation.

Höjd allmän pension strategisk socialdemokratisk valsatsning

2018-07-06 | Jenny Rönngren padlock

EKONOMI

Socialdemokraterna går till val på att stärka den allmänna pensionen, med målet att den samlade pensionen för vanliga löntagare på sikt ska vara 70 procent av slutlönen. För att nå dit föreslår partiet höjd pensionsavgift. Medan näringslivet motsätter sig förslaget, menar bland andra Pensionärernas riksorganisation (PRO) att det är otillräckligt.

Det är pågrund av alltför låga avgifter som, tillsammans med ökad livslängd, som pensionerna successivt sjunkit, skriver Socialdemokraterna angående förslaget på sin hemsida:

”I den ursprungliga pensionsöverenskommelsen från 1994 bestämdes att pensionsavgiften skulle ligga på 18,5 procent av lönen, men efter justering blev den i praktiken 17,21 procent. Socialdemokraternas utgångspunkt är att återställa avgiften till vad den var tänkt att vara genom att höja ålderspensions­avgiften. Det skulle för en genomsnittspensionär ge över 1 000 kronor mer i pension per månad i dagens penningvärde.”

Förslaget motsvarar 15 miljarder i ytterligare inbetalningar till pensionssystemet årligen och får genomslag först för de som går i pension om 20-30 år. Därutöver har Socialdemokraterna lovat att avskaffa den så kallade pensionärsskatten helt till 2020, att garantipensionen och bostads­tillägget ska höjas och att fattigpensionärerna som blir allt fler ska få höjd pension med upp till 600 kronor i månaden genom ett nytt tillägg till pensionssystemet.

PRO har i sin valkampanj för höjd allmän samlat in 35 000 underskrifter hittills och välkomnar förslaget.

– Höjda pensionsavgifter är ett av de krav som ingår i kampanjen och därför är det självklart bra att när de politiska partierna, och i det här fallet Socialdemokraterna, lyssnar på våra krav. Nu vill vi också veta hur de andra partierna ställer sig till förslaget, säger Christina Tallberg ordförande i PRO som också anser att de pensionsavgifter som betalas på inkomster över intjänandetaket på 42 000 kronor per månad ska gå till pensionssystemet och inte till statsbudgeten.

En sådan förändring skulle enligt PRO förstärka pensionssystemet med cirka 20 miljarder årligen. Eftersom det tar lång tid innan avgiftshöjningen får effekt ser PRO dessutom behov av ytterligare förstärkningar av pensionssystemet.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson kallar förslaget det viktigaste hittills i valrörelsen:

– Vi har länge påpekat att pensionerna måste höjas kraftigt för vanligt folk som slitit ett helt arbetsliv. Att Socialdemokraterna lyssnat visar att vår samverkan ger resultat.

Från näringslivet hörs andra tongångar. Svenskt näringslivs vice vd Peter Jeppsson säger till Nyhetsbyrån direkt att det är bra med en översyn av pensionssystemet och att pensionerna behöver stärkas, men att höjd pensionsavgift för företagen är fel väg att gå:

– Det finns redan nu en betydande del av arbetsgivaravgifterna som är ren skatt – den allmänna löneavgiften. Den borde man ta i stället.

Lotten Sunna är socialförsäkringspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ, som tagit fram en omfattande pensionsrapport med förslag på hur hela systemet kan förändras så att det jämnar ut köns- och klassklyftor i stället för att cementera dem. Hon kommenterar S-förslaget på sin Facebooksida såhär:

”70 % av lönen i pension kommer bara vara möjligt för vissa, så länge dagens pensionssystem driver på en utveckling där den allmänna pensionen bara krymper och klyftorna ökar.”Pensionsfrågan kommer upp cirka tio minuter in i sändningen.


I ett samtal om Stefan Lövfens tal på Socialdemokraternas dag i Almedalen bad Aleksa Lundgren de medverkande – Mattias Irving från Socialdemokrater för tro och solidaritet och Feministiskt perspektivs chefredaktör Anna-Klara Bratt – att kommentera pensionsförslaget.

Mattias Irving konstaterar att S tidigare haft starkt stöd bland pensionärer, men att gruppen onekligen känt sig frånåkt i politiken och att många gått till SD av missnöje.

– Det är klart att det här också handlar om anständighet, att man ska kunna leva på sin pension, det som vi faktiskt har arbetat ihop tillsammans. Men visst är det strategiskt rätt att rikta sig mot på den gruppen nu, för det är också där vi måste återställa framtidstron.

Anna-Klara Bratt delar uppfattningen att pensionärerna är en viktig väljargrupp, och undrar varför detta inte gjordes tidigare under mandatperioden.

– Socialdemokraterna har varit väldigt noga med, även i det här talet, att berätta hur bra det går för Sverige, och jag kan tänka mig att många blir provocerade av det. Pengarna sitter snett, det går bra för vissa och det har med jobbskatteavdragen att göra. Jag kan bara inte förstå varför man inte har rivit upp i alla fall några av de jobbskatteavdrag som Alliansen lade på hög.

– Det är något jag saknat hela mandatperioden, sedan är det säkert så att man inte hade fått igenom det i riksdagen, i vart fall inte sedan Sverigedemokraterna blev ultramoderater.

Att fattigpensionärerna ska få 600 kronor mer i månaden är rätt tänkt, enligt Bratt:

– Det är fördelningspolitik som på sikt kan komma åt polariseringen. Men nej, det förslår inte.


Se hela talanalysen och fler videoklipp från Almedalsveckan.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: