RFSL:s förbundsordförande Sandra Ehne utanför Lila Shala, framför den "mänskliga mångfaldsmuren" under onsdagen.

Rättsprocessen gällande NMR:s närvaro i Almedalen fortsätter

2018-07-04 | Ulrika Westerlund padlock

INRIKES

RFSL nöjer sig inte med förvaltningsrättens beslut gällande nazistiska Nordiska motståndsrörelsens närvaro på Södertorg i Visby. På samma torg ligger Lila Shala som RFSL själva hyrt in sig på under Almedalsveckan i fem års tid.

Under onsdagen överklagade RFSL förvaltningsrättens beslut att avslå RFSL:s överklagan av polisens beslut att bevilja Nordiska motståndsrörelsen (NMR), tillstånd till samling på Södertorg. NMR har därmed tillstånd att stå precis utanför Lila Shala, platsen i Visby där RFSL hyrt in sig under Almedalsveckan varje år sedan 2014.

Förvaltningsrätten menade att RFSL inte hade talerätt i frågan. I överklagan påpekar RFSL:s jurist Kerstin Burman bland annat att förvaltningsrätten i Göteborg i september 2017 kom till ett annat beslut i ett liknande ärende, när de menade att Judiska församlingen hade talerätt gällande ett annat beslut om allmän sammankomst för NMR. RFSL har samma typ av berättigat intresse som Judiska församlingen, skriver RFSL.

RFSL skriver: ”Förvaltningsrätten i Stockholm anser dock att det inte är visat att RFSL har ett större intresse än vad allmänheten i övrigt har av att ordning och säkerhet upprätthålls under Almedalsveckan. Så går det förstås att formulera det, men om RFSL ska kunna åtnjuta samma ordning och säkerhet som det övriga majoritetssamhället i Almedalen krävs helt andra insatser och villkor i ett tillstånd för allmän sammankomst för en organisation – som punktmarkerat organisationer som RFSL och dess målgrupp – än att stå ca 25 meter utanför den lokal där RFSL och dess målgrupp samlas under Almedalsveckan. RFSL har ett berättigat intresse av att få beslutet prövat utifrån ordnings- och säkerhetsaspekter.”

Överklagandet fortsätter med att bland annat konstatera att: ”När polisen beviljade det aktuella tillståndet tog de också särskilt kontakt med RFSL för att meddela beslutet så att RFSL kunde vidta egna säkerhetsåtgärder. Det föranledde också att RFSL:s samlingsplats i Almedalen har fått polisbevakning medan sammankomsten pågår, vilket framgår av Polismyndighetens yttrande i målet. Det hade inte skett om inte polisen också ansett att tillståndet inneburit en extra hotbild mot RFSL.”

– Vad jag vet står inte NMR direkt utanför någon annan grupps dörr, en grupp de har punktmarkerat genom olika repressiva kampanjer och aktiviteter de senaste åren, säger Kerstin Burman.


Orimlig praxis

RFSL påpekar också i överklagandet att de vill ha saken prövad även om prövningen sker efter det att tillståndet är över för den här gången, eftersom liknande situationer med stor sannolikhet kommer att uppstå i framtiden.

Sandra Ehne, förbundsordförande för RFSL, menar att polisen genom sitt beslut lägger ansvaret på RFSL som förening att driva sådana här fall och eventuellt få till en praxisändring. De skulle ju kunna fatta ett annat beslut, och till exempel ge NMR tillstånd någon annanstans, och då låta NMR överklaga om de vill.

– Organisationsfriheten är väldigt viktig, liksom yttrandefriheten, men vi vill se att lagen om hets mot folkgrupp följs och att det får konsekvenser om en bryter mot den. Det är också rimligt att titta på om NMR inte skulle kunna tolkas som en organisation som är möjlig att förbjuda med hänvisning till FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering.

– Det är såklart också orimligt att praxis gällande vem som kan driva ett fall varierar beroende på var i landet en bor.


Ökad hotbild

Under onsdagseftermiddagen anordnade också RFSL ett samtal om extremhögerns hot mot hbtq-rörelsen. Under samtalet berättade bland annat Eric Fugeläng, ordförande för RFSL Gotland, att mångfaldsparaden förra året tvingades flytta för att rasistiska organisationer skulle få utrymme och polisen menade att de inte kunde skydda paraden. För arrangörerna av paraden hamnade allt fokus på hotet och inget på det andra de ville prata om.

– Det var en chock att höra det starka hatet, särskilt samtidigt som vi får höra att vi inte ska störa andra med våra arrangemang, medan någon annan kan stå och skrika att vi är folkförrädare, och så vidare rakt i ansiktet. Många av våra medlemmar blev väldigt illa berörda, de hade inte konfronterats med detta tidigare.

Daniel Poohl från Expo menade att det går att se en ökad hotbild mot till exempel RFSL och lokala Pridefestivaler i nuläget, även om fokuset på hbtq-personer och homofobin inte är lika central inom högerextremismen som den var under 90-talet.

– Representanterna för hbtq-rörelsen blir symboler för det samhälle som dessa personer inte vill se.

För att skydda RFSL och alla som ville gå på seminarierna under veckan uppmanande RFSL till en ”mänsklig mångfaldsmur” vid två tillfällen under onsdagen då organisationen höll sina seminarier. Det var stor uppslutning med ett drygt hundratal personer. Dessutom genomförde Fi en ”kärleksbombning” av RFSL vid lunchtid under onsdagen.Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: