Jytte Guteland, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.

Polen måste lätta på sina kränkande abortlagar

2018-07-03 | Jytte Guteland padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

Kvinnors rätt till sexuell- och reproduktiv hälsa kränks i Polen, konstaterar Jytte Guteland (S), som tänker lyfta frågan i en debatt med landets premiärminister om EU:s framtid och om de strikta abortlagarna i Polen som ska hållas under EU-parlamentets sammanträde denna vecka i Strasbourg.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande krönikör i Feministiskt perspektiv, tillsammans med Malin Björk (V), Soraya Post (Fi) och Linnéa Engström (MP).

Värderingskris är ett begrepp som allt oftare nämns i EU-sammanhang. Ett flertal medlemsländer i EU underlåter att respektera grundläggande värderingar för unionen. Ett av dessa länder kommer att bli föremål för en debatt under denna veckas möte i Strasbourg. Polen – ett land där utvecklingen varit negativ för mänskliga rättigheter. Det är främst kvinnors rättigheter som kränks.  

Efter kommunismens fall fick Polen en av de mest restriktiva abortlagstiftningarna i Europa. Den nuvarande lagen från 1993 förbjuder alla aborter, utom i fall av våldtäkt och incest eller fara för mamman eller fostret. Totalt utförs runt 1 000 lagliga aborter i Polen idag, siffran har varierat mellan 200 och 1 000 de senaste tio åren. Organisationer som jobbar med sexuella och reproduktiva rättigheter i landet uppskattar att 80 000-100 000 till 150 000 aborter årligen utförs olagligt i utlandet.

Konsekvenserna av detta är inte särskilt svåra att gissa sig till. Riskerna för kvinnans fysiska och psykiska hälsa är betydande när kvinnor tvingas till farliga osäkra aborter. Ett utbrett problem är att kvinnor försöker och genomgår egna hemaborter, vilket är medicinskt mycket farligt. Att skuldbeläggas istället för att få stöd från samhället innebär innebär en ångest som gör att de tvingas uppsöka läkare utomlands. Att detta sker inom EU är ovärdigt.

Det är så svårt att få abort så att aktivister liknar det med ett mirakel, i de få fall det sker. Just nu prövas ett fall som handlar om rätten att genomgå en abort vid fosterskador. Vid ett negativt utfall planerar de progressiva organisationerna att gå vidare med fallet till Europadomstolen.

En annan svårighet för kvinnor i Polen är att få tillgång till dagen efter-piller. I början av 2017 bestämde den polska regeringen att dagen-efter-piller skulle receptbeläggas, läkare kan säga nej till utskrivning genom att utnyttja samvetsfriheten. Dagen-efter-piller säljs därför inte över disk, vilket står i strid med EU-kommissionens rekommendationer från 2015. Den nya bestämmelsen leder till att kvinnor använder osäkra vägar för att få tillgång till dagen-efter-piller och tabletter som möjliggör en medicinsk abort. Kvinnor köper dem över nätet, tabletterna är sällan kontrollerade och kan därför inte veta om de är säkra.

Den 6 oktober 2016 röstade en majoritet i det polska parlamentet tack och lov ned ett medborgarinitiativ om en skärpt abortlagstiftning, som skulle ha inneburit att abort endast var tillåtet när kvinnans liv är i fara och dessutom göra det straffbart att göra en abort med uppemot fem års fängelse som påföljd. Det styrande partiet Lag och rättvisa och landets dåvarande premiärminister Beata Szydo hade uttryckt sitt stöd till förslaget. När lagförslaget presenterades resulterade det i massiva protester och landsomfattande kvinnostrejker, kallade den svarta måndagen. Uppmärksamheten för frågan nationellt och globalt resulterade i att PiS backade från sin ståndpunkt.

Utvecklingen fortsätter trots detta i en abortrestriktiv riktning. I januari 2018 avslog det polska parlamentet ett medborgarförslag om att lätta på landets strikta abortlagar. I stället går Lag och rättvisa vidare med ett förslag som syftar till att skärpa lagstiftningen och att det ska bli förbjudet att göra abort även vid allvarliga fosterskador. Vilket har resulterat i nya protester, som kulminerade vid den så kallade svarta fredagen.

I veckan ska jag delta i debatten om EU:s framtid med Polens premiärminister. Jag kommer kräva att Polen lättar på de strikta abortlagarna. Kvinnor i Polen måste få rätt till sexuell- och reproduktiv hälsa. Vi måste värna kvinnors rättigheter i vårt grannland.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: