Nina Rung vill att rättsväsendet utbildas om sexualbrott

2018-06-21 | Ulrika Westerlund padlock

INRIKES

Under onsdagsförmiddagen överlämnade kriminologen Nina Rung 25 000 namnunderskrifter med krav på utbildningsinsatser om sexualbrott för rättsväsendets aktörer till justitieminister Morgan Johansson (S).
– Det är lätt att tänka att allt på det här området går åt helvete, men det här mötet kändes peppigt, säger Nina Rung till Feministiskt perspektiv.

RELATERADE ARTIKLAR:

2018-06-15 | Spaniens nya regering tänker utbilda domare om genus

2018-06-08 | Rädslan är borta – nu är vi allierade

2017-11-17 | Yassmín Barrios: Lagen måste vara till för alla på lika villkor

2017-11-17 | #medvilkenrätt: Stort gensvar på upprop i juristvärlden

2014-03-06 | Stort ointresse bland domare för utbildning om sexualbrott

2013-06-19 | #bryttystnaden: Lindberghärvan för stor för polisen

De 25 000 underskrifterna har Nina Rung samlat in från framförallt allmänheten på eget initiativ, men det är flera kunniga personer på området som står bakom kraven, bland andra Olga Persson, generalsekreterare Unizon; Zandra Kanakaris, ordförande Unizon; och Elisabeth Massi Fritz, brottmålsadvokat.

Det viktigaste kravet gäller en nationell obligatorisk utbildning av rättsväsendets aktörer kring sexualbrott, både mot barn och vuxna, och såväl offline- som onlinebrott.

– Dessa aktörer, till exempel domare och nämndemän, har inte kunskap om den här typen av brott om de inte aktivt söker upp den. Samma sak gäller inom polisen, där dåliga utredningar leder till att fall inte går till åtal och dom. Det såg vi ju senast i Fittja-fallet, där bland annat fel plats hade undersökts och dåliga förhör hållits.

Ett annat krav gäller omstrukturering av polisen, så att sexualbrottsenheter skapas, där det blir möjligt att prioritera utredningar av dessa brott. Med nuvarande system prioriteras de ner till förmån för till exempel mordutredningar.

– Vi kräver också att det i varje polisregion ska finnas en särskild enhet som jobbar endast med sexuella brott mot barn online. I nuläget finns endast en, i region mitt, under Carin Götblads ledning. På andra platser läggs de här brotten på hög, eftersom brotten är resurskrävande att utreda, inte minst för att det oftast hittas fler målsägande ju mer man söker. De flesta enheter har inte råd att avvara personal för att klara detta, och det är inte acceptabelt.


Utbildningsfrågan kan undersökas

Justitieminister Morgan Johansson (S) tog själv, i sällskap med representanter från departementet, emot Nina Rung, som var ganska nöjd med mötet.

– Det som kom ut av mötet som var bra, var att det finns en del som regeringen redan har gjort, som är kopplat till den nya sexualbrottslagstiftningen. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att ge unga mer kunskap om vad samtycke innebär. Det är ju inte direkt kopplat till rättsväsendets aktörer, men är ändå värdefullt.

– Sedan fick jag också besked om att de skulle undersöka hur det ser ut på utbildningsfronten. Regeringen kan ju inte styra över domstolsväsendet, men de kan ju efterfråga hur det ser ut, vilka utbildningar som görs, också vad gäller nämndemän, och så vidare.

– Det kändes också bra att vi har den nya lagstiftningen att se fram emot och att även Morgan Johansson menar att detta är den viktigaste straffrättsliga reformen som kommer att genomföras under mandatperioden, så det är ju väldigt positivt att han är så stödjande. Annars är det ju lätt att tänka att allt går åt helvete på det här området, men det finns en del peppiga grejer.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: