100 000-tals argentinare vakade in beslutet om aborträtten på gatorna utanför kongressen i Buenos Aires.

Stort steg närmare legaliserad abort i Argentina

2018-06-14 | Jenny Rönngren padlock 1

UTRIKES

Klockan var nästan tio på morgonen när resultatet av omröstningen i den argentinska kongressens representanthus kom upp på skärmarna. 129 ledamöter röstade för, och 125 emot ett lagförslag som, om det också går igenom senaten, kommer att legalisera abort till och med fjortonde graviditetsveckan efter årtionden av feministisk kamp.

”Upp med feminismen – som ska segra, som ska segra! Ner med patriarkatet – det kommer att falla, det kommer att falla!” ropar unga som gamla, rutinerade aktivister och nytillkomna kämpar i den yra av glädje som uppstod på gatorna i städer runtom i Argentina efter en lång dag, en lång natt och ett efterlängtat resultat.

Lagförslaget som nu tagit ett stort steg framåt är det första i sitt slag i Argentina. Debatten inför beslutet pågick under 22 timmar i en kongressbyggnad hela tiden omgiven av 100 000-tals hoppfulla aborträttsförespråkare som samlats på gatorna utanför för att in i det sista försöka påverka ännu tveksamma ledamöter. Med de gröna sjalar som blivit symbol för den argentinska aborträtten, och med slagorden ”sexualundervisning för självbestämmande, preventivmedel för att undvika abort, laglig abort för att inte dö” trotsade de temperaturer som under natten sjönk nedanför nollstrecket. När siffrorna släpptes strax före klockan 10 på förmiddagen den 14 juni utbröt spontana visslingar, rop och applåder. 129 röster för, 125 emot och bara en ledamot avstod från att rösta. Marginalen var lite större än väntat och resultatet osäkert in i det sista.

Motståndarna i representanthuset fortsatte i sina anföranden att hävda att lagförslaget strider mot landets konstitution och internationella konventioner, påståenden som redan innan debatten inleddes hade motbevisats och avfärdats. Anförandena var många och påtagligt känslosamma, och kongressledamoten Silvia Lospenatto hade inte långt till tårarna när hon avslutade sitt anförande med att läsa upp en lång rad av de feminister som varit pådrivande i aborträttskampanjen, varav några inte lever längre.

Utdrag ur några av anförandena: ”Vi är alla för aborter, några av oss är för underjordiska aborter, andra är för lagliga, säkra och kostnadsfria aborter”, ”Hur många fler 10-åriga flickor ska tvingas att föda”, ”Bakom varje oönskad graviditet, grabbar, finns någon som inte tar ansvar för sin utlösning”, ”Biologiskt sett är embryot ett embryo, inte en människa, och embryots celler lika levande som spermierna som ejakuleras utanför vaginan eller äggen som elimineras med varje menstruation”, ”Min mammas mördare var staten, ansvaret ligger i dess händer”, ”Det framstår som ganska paradoxalt att vi bjuds in att delta i G20-agendan, men förnekas rätten att besluta självständigt över våra kroppar”, ”Vårt land erkänner existensen av män och andra personer som inte identifierar sig med könet de tilldelats vid födseln och som kan bli gravida”, ”Om det är en fråga om tro, är vi kvinnor religionen, tro på oss!”, ”Vi är kvinnor som föder en lag, vi ska se till att den föds”.
Film: Vicki Freire


Döttrarnas revolution

Processen i parlamentet drog ut på tiden inte bara på grund av de många anförandena, utan även förhandlingar bakom kulisserna, påtryckningar innanför och utanför kongressbyggnaden. Förväntade röster för eller emot, samt nedlagda och frånvarande röster, räknades igenom upprepade gånger. Några av ledamöterna vittnade om hur de utsatts för påtryckningar och hot från motståndare till aborträtten.

Den statliga nyhetsbyrån Telám, där journalisterna befinner sig i strejk sedan två kolleger avskedats på grund av kritisk rapportering, gjorde ett undantag för att bevaka det historiska beslutet om aborträtten.

Många feminister lyfter fram mobiliseringen bland ungdomar som en viktig förklaring till att lagförslaget kunde läggas fram. Nu återstår omröstning i senaten, och enligt företrädare för de två största politiska grupperingarna går det som satts i rullning inte att stoppa. De förutspår ja även i senaten och hoppas kunna genomföra omröstningen redan i juli, innan parlamentets vinteruppehåll.


Pibas, så kallas tonåringarna som hyllas av feminister för deras mobilisering i vad som kommit att kallas ”döttrarnas revolution”.
Bild: Vicki Freire

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20180615 - Maria Jara de Corina

Jag är så stolt över vad mina systrar i Argentina har åstadkommit och hoppas att deras agerande smittar åt sig till resten av Sydamerikas länder!

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: