Soraya Post (Fi) är ledamot i EU-parlamentet i Bryssel.

Alla människor ska ha rätt att fritt välja sin partner

2018-06-12 | Soraya Post padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Vissa av EU:s medlemsstater tillåter fortfarande äktenskap vid 16 år om föräldrarna samtycker. I den nya rapporten kräver vi att minimiåldern för äktenskap ska sättas till 18 år inom EU och resten av världen”, skriver Soraya Post (Fi).

Soraya Post är EU-parlamentariker för Feministiskt initiativ och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv.

I juli förväntas EU-parlamentet att anta rapporten om ”en EU-extern strategi för bekämpning av barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap – nästa steg”. Detta är en rapport som jag har varit skuggföredragande för, vilket innebär att jag har varit med i utvecklingen av rapporten och arbetat på ändringsförslag och kompromisser med föredragande.

Jag ansökte om att arbeta med den här rapporten eftersom detta är en viktig fråga för mig och Feministiskt initiativ. Vi har länge krävt ett totalförbud mot barnäktenskap och presenterat konkreta förslag för hur arbetet för att motverka alla former av förtryck och våld kan intensifieras. I vår nationella skuggbudget föreslår vi till exempel inrättande av en specialenhet mot barn- och tvångsäktenskap.

2014 trädde lagen mot äktenskapstvång i kraft i Sverige, vilken innebär att det, utöver att det är straffbart att tvinga någon att gifta sig, också är brottsligt att genom olika metoder övertala eller pressa någon att gifta sig mot sin vilja. Dock finns det fortfarande möjlighet att erkänna utländska barnäktenskap och detta är något som vi i Feministiskt initiativ motsätter oss starkt. Vi anser att en lagstiftning som gör skillnad på barn, och som innebär att vissa barn undantas det skydd som alla borde ha rätt till, är oacceptabel.

I EU-parlamentets rapport om ”en EU-extern strategi för bekämpning av barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap - nästa steg” kräver vi EU-parlamentariker ett globalt förbud mot barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap.

Vissa av EU:s medlemsstater tillåter fortfarande äktenskap vid 16 år om föräldrarna samtycker. I den nya rapporten kräver vi att minimiåldern för äktenskap ska sättas till 18 år inom EU och resten av världen. Rapporten uppmanar även EU:s medlemsstater att utvidga lagstiftningen så att den också gäller flyktingar och icke EU-medborgare som bor inom EU samt att särskilda förfaranden ska införas i mottagningscentraler för flyktingar och asylsökande.

Barnäktenskap och tvångsäktenskap är allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och en överträdelse av de berörda barnens grundläggande rättigheter, såsom samtycke och rätten att bestämma över sin egen kropp och mentala hälsa. Det är också en indirekt kränkning av barns rätt till utbildning och av deras medborgerliga och politiska rättigheter. Barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap har en förödande inverkan på flickors hälsa och välbefinnande, till exempel tidig graviditet och förlossning.

Det är ett globalt problem som sker i hela världen, det drabbar både flickor och pojkar men överväldigande fler flickor. Enligt FN lever mer än 750 miljoner kvinnor och 156 miljoner män i äktenskap som ingicks innan de var 18 år, av dessa lever 250 miljoner kvinnor och 25 miljoner män i äktenskap som ingicks innan de var 15 år.

Det är viktigt att ta itu med de många orsakerna till barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap såsom ojämlikhet mellan kvinnor och män, fattigdom, svaga politiska och juridiska skydd samt bristande respekt för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter, hälsa samt välbefinnande.

EU måste bekämpa barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap på nationell, europeisk och internationell nivå. Alla EU:s medlemsstater bör samarbeta med FN och med NGO:er för att stödja kvinnors och flickors rättigheter globalt. Alla barn ska ha rätt till sin barndom och alla människor ska ha rätt att fritt välja sin partner.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: