Jytte Guteland (S).

Tydlighet ger kraft

2018-06-05 | Jytte Guteland padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Uppmaningen från Europaparlamentet är alltså att EU ska minska det gap i finansieringen som uppstår när USA backar genom sin Global gag rule.” Jytte Guteland (S) om en viktig resolution som dock inte alla Sveriges ledamöter ställde sig bakom.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv.

Förra veckan röstade Europaparlamentet för resolutionen ”Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020”. Det var en viktig rapport med tydliga skrivningar för sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR), inklusive lagliga säkra aborter. Vi röstade också för att medlemsstaterna i EU ska bli mer aktiva i arbetet att bekämpa sexuella trakasserier och våld mot kvinnor och flickor. Det framhölls även att vi behöver en gemensam strategi för att lyfta hbtq-rättigheter.

Resolutionen tog tydligt avstånd från Global gag rule (som USA:s president Donald Trump återinfört och som stryper allt amerikanskt bistånd till organisationer i världen som arbetar med abort, reds anm).

Resolutionen uppmanar EU och dess medlemsstater att proaktivt stötta kvinnors rättigheter i världen samt öka såväl medlemsstaternas som EU:s utvecklingsbistånd till SRHR i synnerhet till preventivmedel och till säkra lagliga aborter. Uppmaningen från Europaparlamentet är alltså att EU ska minska det gap i finansieringen som uppstår när USA backar genom sin Global gag rule. Mycket bra beslut från Europaparlamentet. Nu gäller det att EU-kommissionen också driver detta och påverkar EU:s medlemsstater.

Besluten om en feministisk hållning gentemot länder utanför EU, tredje land, var inte okontroversiella i parlamentet. Tvärtom. En alternativ resolution författades av den konservativa Europaparlamentarikern Dubravka Šuica som är medlem i den konservativa gruppen EPP där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår. Šuica ville stryka alla referenser till Global gag rule och allt som rörde lagliga säkra aborter.

I Šuicas alternativa rapport som en majoritet av de konservativa ledamöterna röstade för, fanns inte ens uppmaningen till kommissionen att driva att kvinnor som blivit våldtagna under väpnade konflikter, ska ha möjlighet till abort. En ålderdomlig och hård attityd, utan någon som helst respekt för kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar, präglar alltså den konservativa gruppen EPP.

Flera av de svenska ledamöterna från Moderaterna var inte närvarande och röstade denna gång, men den kristdemokratiska EU-parlamentarikern Lars Adaktusson röstade bitvis mycket problematiskt. Han röstade ner skrivningar som handlade om att kvinnor skall få tillgång till familjeplanering, mödravård och säkra och lagliga aborter samt la ner sin röst om att EU ska fördöma i kraftiga ordalag USA:s och Trumps nya biståndsregler och att EU och medlemsländerna måste öka biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa.

De konservativa brukar i debatter om aborträtten hävda att de inte vill att EU lägger sig i (subsidiaritet) och att det är skälet till att de så konsekvent röstar med eller hjälper abortmotståndarna genom passivitet i EU, men denna gång gällde det ju tredje land?! Den här omröstningen har ju inget med subsidiaritet att göra.

Vi lever i en mer polariserad tid än på länge. USA har genom Trump valt att backa från tidigare mer progressiva reformer och förhållningssätt och är nu istället förespråkare för en mer värdekonservativ linje där kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter offras.

Det är sorgligt, men vår tid bjuder också på en möjlighet att samla oss feminister mot en tydlig motståndare. Det ökar också kraften från alla oss som vill se ökat stöd till utvecklingsbistånd till kvinnor och flickor, vi som vill stärka kvinnors makt och som vill driva en feministisk utrikespolitik. Tydlighet ger kraft. Vår tid att mobilisera är nu.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: