Vi marscherar för att nio av tio mödrars död kan förhindras

2018-05-25 | RFSU Göteborg padlock

OPINION

”Den 26 maj går vi ut på gatorna för att visa vårt stöd för världens kvinnor i RFSU:s Barnvagnsmarschen. Marschera med oss – med eller utan barnvagn – för kvinnors rätt att själva bestämma över sin kropp och sitt liv!” skriver RFSU Göteborg.

FAKTA/Barnvagnsmarschen

Sedan 2010 har RFSU:s kampanj Barnvagnsmarschen samlat människor för att manifestera mot mödradödlighet. Ända från start har kampanjen syftat till att uppmärksamma mödradödligheten i världen, att skapa opinion genom folkets stöd och därmed sätta press på politiker att uppfylla de krav som ställts.

Alla orter där Barnvagnsmarschen ordnas.

Källa: RFSU

Från Göteborg till Sydafrika råder det brister i mödrahälsovården.

Varje dag dör över 800 kvinnor världen över av komplikationer vid en graviditet, osäker abort eller förlossning. Allra hårdast drabbas kvinnor som lever i fattigdom och på flykt.

Orsakerna bakom mödradödlighet är bland annat bristande tillgång till sexualupplysning, preventivmedel, säkra aborter och mödrahälsovård. Om alla hade rätt och möjlighet att bestämma över sin egen kropp och reproduktion hade detta kunnat förebyggas.

Situationen går att förändra! Med politisk vilja och resurser kan nio av tio dödsfall förhindras.

Sverige har skrivit under de globala målen i Agenda 2030. Vi som går Barnvagnsmarschen vill att den svenska feministiska regeringen:

  • Ökar andelen av det totala biståndet som går till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

  • Driver en modig feministisk utrikespolitik som säkerställer att mål 3 (hälsa och välbefinnande) samt mål 5 (jämställdhet) i de globala målen för hållbar utveckling nås fullt ut och att mödrahälsovård och säkra aborter inte bortprioriteras i det arbetet.

  • Arbetar för att även kvinnor som lever på flykt, i fattigdom och i humanitärt utsatta situationer ska få tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård.

Den 26 maj går vi ut på gatorna för att visa vårt stöd för världens kvinnor i RFSU:s Barnvagnsmarschen. Marschera med oss – med eller utan barnvagn – för kvinnors rätt att själva bestämma över sin kropp och sitt liv!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: