Rossana Dinamarca.

Vi kommer fortsätta vinna

2018-05-24 | Rossana Dinamarca padlock 1

KRÖNIKA/OPINION

”Det är genom kamp vi har vunnit. Det är genom kamp vi har nått våra segrar. Det är genom kamp vi rört oss framåt. Tillsammans”, skriver Rossana Dinamarca i en krönika om de politiska segrarnas stärkande kraft.

Det är de politiska segrarna som gör att jag fortsätter kampen för ett annat – ett socialistiskt och feministiskt – samhälle även när det känns mörkt och hopplöst.

En av mina första politiska segrar upplevde jag när jag var 16 år och räddade utebadet hemma i Trollhättan från att bli parkeringsplatser. En annan var när Nelson Mandela frigavs. Igår upplevde jag ännu en, när en enig riksdag klubbade igenom en ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet.

Segrarna har alla det gemensamt att vi aldrig hade uppnått dem utan gemensam kamp. Oavsett om vi enskilt spelat en central roll eller inte så har var och en av oss haft betydelse. Det är en sjukt mäktig kraft som finns i det!

År 2006 skrev min riksdagskollega och partikamrat Lena Olsson den första motionen från Vänsterpartiet om samtyckesreglering. Då var vi ganska ensamma, men under åren har fler och fler anslutit sig till kravet. För fem år sedan startades Fatta-kampanjen som blev en rörelse och 1 juli i år träder lagen i kraft.

När var och en av oss adderas är vi en kraft som kan rädda badhus, riva apartheid på andra sidan jorden och försvara rätten till våra kroppar.

Saknar vi kamp, saknar vi allt. Vi saknar möjligheten till förändring och drivkraften. Det är genom kamp vi har vunnit. Det är genom kamp vi har nått våra segrar. Det är genom kamp vi rört oss framåt. Tillsammans.

När vi krävde rösträtt och när vi krävde rätt att arbeta sas det att vi gick för långt. När vi i dag kräver lika lön för lika arbete så sägs det att vi går för långt. När vi krävt samtycke och rätt till våra kroppar har det sagts att vi går för långt. Det är patriarkatets förtryck för att tysta oss. Men feminismen kan aldrig gå för långt. Nu har vi vunnit ytterligare en seger. Stärkta fortsätter vi kampen.

A winner is a dreamer who never gives up, sa Nelson Mandela. Och vi ger aldrig upp. Därför kommer vi fortsätta vinna.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20180527 - Maria Jara de Corina

Jag är så glad av att du orkar kämpa Rossana!

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: