Björk Markström och Nora Axelsson Håkanson.

Oacceptabel transvård

2018-05-17 | Björk Markström , Nora Axelsson Håkanson padlock

OPINION

”När flera hundra transbarn i skolorna utsätts för mobbning, strukturellt förtryck, hatbrott och när var tredje transperson funderat på att ta sitt eget liv behöver vi skifta fokus från individens könsidentitet till hur vi ser på människor och mänskliga rättigheter”, skriver Björk Markström och Nora Axelsson Håkanson (Fi) på internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi.

Björk Markström är riksdags- och landstingskandidat och Nora Axelsson Håkanson barnrättspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ.

Hundratals transpersoner kämpar dagligen inom den svenska transvården och med den transfobi som genomsyrar vårt samhälle. Att vara trans är inget eget val, men hur vi väljer att behandla transpersoner är helt upp till oss. När flera hundra transbarn i skolorna utsätts för mobbning, strukturellt förtryck, hatbrott och när var tredje transperson funderat på att ta sitt eget liv behöver vi skifta fokus från individens könsidentitet till hur vi ser på människor och mänskliga rättigheter.

Feministiskt initiativ är ett parti som inte bara står i framkant i frågan som hbtq+personers rättigheter, utan som grundar hela sin politik på en intersektionell feministisk analys. Därför är det för oss oacceptabelt hur transvården ser ut i dag.

När transpersoner föds placeras de in i ett fack och tilldelas en siffra i personnumret som lägger banan för resten av deras liv. När du uppsöker vård väntar en utdragen process för att få din diagnos, och efter detta ska en myndighet besluta vilket juridiskt kön du får tillhöra. Oavsett om du är barn eller vuxen så blir du begränsad av lagar och myndigheter i hur du får leva ditt liv. Är du under 18 år får du inte göra underlivsoperationer eller byta juridiskt kön även fast vårdnadshavare, barnet själv och utredningsteamet kommit fram till att det skulle minska barnets lidande drastiskt och minska risken för självmord.

I Norge sänktes åldersgränsen efter den svenska utredningen Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. Utredningen menade att en lagändring var nödvändig för att leva upp till de mänskliga rättigheterna. Det här var 2014 men åldersgränsen står kvar i Sverige än i dag. På detta riskerar transbarn i större utsträckning än andra att växa upp till fattigdom, utsättas för övergrepp och bli offer för våld.

Unga feministers skolgrupper och elever runt om i landet kämpar för könsneutrala toaletter för att barnens vardag ska bli mer lätthanterlig. Kampen för transpersoners rättigheter har alltid skett utanför de parlamentariska och politiska rummen. Politiker med maktposition måste sluta se transpersoner som ett problem och istället agera som att de faktiskt tycker att alla är lika mycket värda.

Feministiskt initiativ vill underlätta för transpersoner oavsett ålder genom att tillgängliggöra och standardisera vården över hela landet och att korta köerna kraftigt. Vi vill öka antalet specialistteam och verkar för att det ska finnas fler utbildningsplatser med specialisering på könsdysfori. Vi vill slopa det nuvarande systemet där Socialstyrelsen beslutar om man har rätt till byte av juridiskt kön eller underlivsoperation, och anser istället att detta borde vara ett beslut som fattas mellan läkare och patient.

Vi vill göra det kostnadsfritt att byta juridiskt kön och göra alla personnummer könsneutrala då ett juridiskt kön som inte stämmer överens med ens identitet både skapar ångest och säkerhetsrisker för många transpersoner. Vi vill tillgängliggöra transvård nära barnen utan att det ska krävas dyra pengar och långa restider samtidigt som vi ser ett behov av ökad kunskap och utbildning både för elevhälsopersonal, lärare, vårdpersonal och hos Migrationsverket. Vi vill att papperslösa på samma villkor ska få tillgång till transvård och att deras säkerhet prioriteras på asylboenden.

Transpersoner är en grupp som länge har tystats och förbisetts. Feministiskt initiativ kräver att fler politiker vågar se allvaret och konsekvenserna av det lidande som skapas genom att inte lyssna.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: