Hanna Gunnarsson, Women engage for a common future.

FN-experter delar feministers farhågor inför COP24

2018-05-10 | FemPers padlock

UTRIKES

Sedan Polen införde en lag som ger brottsbekämpande myndigheter rätt att övervaka och registrera deltagare vid FN:s klimattoppmöte överväger många organisationer ur civilsamhället att bojkotta förhandlingarna. Nu riktar en grupp FN-experter en skarp uppmaning till den polska regeringen att garantera fri och obegränsad tillgång till mötet för breda grupper.

RELATERADE ARTIKLAR:

2018-05-15 | Ny plattform ska bana väg för hänsyn till urfolks rätt

2018-05-10 | Högt pris när miljöaktivister mördas utan påföljd

2018-05-08 | I frontlinjen av klimatförändringarna

2018-05-08 | Passa pennan för samers rätt

2017-11-24 | Jämställdhet inkluderas i kampen för klimatet

2016-03-04 | Honduranska urfolksledaren Berta Cáceres mördad

2015-12-01 | #cop21: ”Det är vår framtid det handlar om”

2015-11-27 | Allvarliga hot mot världens miljöjournalister

Efter ett förberedande möte i Bonn inför FN:s klimattoppmöte COP24 befarar fem särskilda experter utsedda av FN:s människorättsråd inskränkta rättigheter för civilsamhällets företrädare.

Experterna utfärdade på måndagen ett uttalande där de uppmanar värdlandet Polen att garantera fri och fullständig medverkan vid konferensen, som äger rum 26 november-14 december i Katowice. Det är två av den nya lagens artiklar som väcker experternas farhågor. De skriver:

Artikel 17 verkar ge svepande övervakningsverktyg till polisen och underrättelsetjänster att samla in och behandla persondata om alla COP24-deltagare, baserat på existerande lagstiftning som tillåter sådan övervakning gällande misstänkta brottslingar och individer som utgör hot mot allmän säkerhet. Att tillämpa sådan presumption på deltagarna vid COP24 förefaller obefogat och obalanserat. Sådan bred övervakning är inte föremål för rättslig prövning.

Artikel 22 tycks förhindra spontana fredliga samlingar i Katowice, vilket med anledning av COP24-förhandlingarnas förväntat föränderliga former borde tolereras för att möjliggöra fritt och fredligt genomförande av spontana protester.

Den polska regeringens syfte må vara att säkerställa att klimatkonferensen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt, medger experterna. Samtidigt betonar de vikten av balans mellan oron för säkerheten och grundläggande rättigheter som mötesfrihet, medverkan och integritet, samt påpekar att Polen kommer att ha omvärldens ögon på sig.

”För att COP24 ska vara en sann succé måste den polska regeringen göra sitt yttersta för att förbereda och hålla mötet på ett sätt som underlättar klimatförändringsförhandlingarna och även garanterar meningsfullt utrymme för medborgarna, fritt från otillbörlig övervakning och restriktioner”, skriver experterna och erbjuder sig att samarbeta med Polens regering för att åstadkomma det målet.

Uttalandet innebär ett stöd till de feminister och klimataktivister som haft svårt få medier att uppmärksamma att Polen återigen kränker internationella åtaganden och bryter mot landets egen konstitution.

Feministen och klimataktivisten Hanna Gunnarsson från Women engage for a common future (WECF) lyfter i ett inlägg tystnaden från EU. Redan i mars gick 115 civilsamhällesorganisationer ut i ett gemensamt upprop mot övervakningslagen.

Hon konstaterar att det ännu är oklart hur övervakningslagen kommer att tillämpas under COP24, men nazisters ökade mobilisering i Polen och närliggande länder ger skäl till oro för rasprofilering. Förra året deltog 60 000 nationalister i en nazimanifestation i Warszawa, erinrar Gunnarsson:

”Miljö- och människorättsförsvarare, de som kämpar i frontlinjen av klimatförändringarna mot olje- och utvinningsindustrier, är de som oproportionerligt kommer att drabbas av denna lag. Det skulle vara ett direkt hot mot deras säkerhet och liv ifall information om dem lagras och används av tredje part.”

Skulle de som drabbas hårdast av klimatförändringarna i globala syd välja att bojkotta mötet är risken enligt Hanna Gunnarsson att de viktigaste rösterna i förhandlingarna om Parisavtalets genomförande, och för handlingsprogrammets legitimitet, går förlorade.

”Vi kan inte låta högerkonservativa och nyliberala agendor diktera framtiden för klimataktion”, skriver hon och utlovar fortsatt kamp.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: