Teysir Subhi, Stina Svensson och Martin Jordö (Fi).

Låt oss tala om burka

2018-04-28 | Martin Jordö , Stina Svensson , Teysir Subhi padlock 2

FEMINISM/DEBATT

Feministiskt initiativs ståndpunkt är enkel: Burka är ett problematiskt plagg, men det är ett djupt tankefel att likställa plagget med terrorism. Det skriver Stina Svensson, Martin Jordö och Teysir Subhi i ett svar på Maria Jacobsons inlägg angående det splittrade politiska läget i Göteborg efter den inställda visningen av Burka songs 2.0.

Stina Svensson är gruppledare i Göteborg, Martin Jordö ekonomisk-politisk talesperson och Teysir Subhi riksdagskandidat och kommunfullmäktigekandidat i Göteborg för Feministiskt initiativ

Det är några timmars tågresa mellan Stockholm och Göteborg och några veckor mellan två kulturstormar i respektive stad där haverier som följd av patriarkala strukturer ägt rum och utlöst bittra meningsutbyten, ställningstaganden, kraftsamlingar och backlashar. Medan debatten om filmen Burka 2.0 tycktes ha lagts sig, pågår den i huvudstaden som bäst, även om akademibråket nu verkar handlar mer om dess eventuellt förestående kollaps, snarare än om att kvinnor systematiskt kränkts av Jean-Claude Arnault, med förra och förrförra ständige sekreterarens goda minne. Med den saken får vi se hur det blir.

Nu aktualiseras emellertid åter Burka songs 2.0 med anledning av att den tidigare hastigt inställda filmdebatten ska äga rum onsdag 2 maj och i en debattartikel i Feministiskt perspektiv den 24 april efterfrågar journalisten Maria Jacobson Feministiskt initiativs (Fi) ståndpunkt frågan. Svaret är enkelt, vid varje givet ögonblick frågar vi oss: Vem är den stora förloraren, vem har förbigåtts antingen med total tystnad eller genom att bli talad om istället för med? Det är dessa personer eller grupper som Fi värnar.

Filmen är ett intelligent ifrågasättande av bland annat islamofobi och av vem som har tolkningsföreträde i samhället. Att inte låta filmen visas med efterföljande samtal av två muslimska kvinnor, blir ett uppenbart och djupt odemokratiskt tankefel.

Låt oss tala om burka. Vi tycker att burka är ett problemfyllt plagg, då det för det första implicerar en hederskultur, det vill säga, har som syfte att osynliggöra kvinnor i offentliga rum eftersom det ska signalera att de ”tillhör” en man, eller en grupp manliga familjemedlemmar. Direkt oetiskt blir det att tvinga barn att bära plagget. Med detta sagt tror vi inte på förbud, av det enkla skälet att vi vet att det inte hjälper kvinnor det minsta. Vi ser kvinnor som av olika skäl bär burka som medmänniskor vars rättigheter till varje pris ska tillgodoses. Får de vård? Utbildning? Barnomsorg? Om inte – varför? Det är nyckelfrågan som tar oss vidare. Frågan ja eller nej till burka leder till en stängd dörr. Det är inget för oss.

Det som oroar oss i Fi mest av allt i den här debatten är den enkelhet med vilken vissa politiker och ledarskribenter skamlöst väljer att associera burka med ett signalplagg för terrorism. Vems ärenden går man då? Inte är det utsatta kvinnors i alla fall.

Slutligen: För Feministiskt initiativ är vägen mellan debatten i Stockholm och den i Göteborg utslag av samma problem. har en alltid klart för sig vilka maktförhållanden som råder blir det betydligt lättare att hamna rätt i debatten.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20180502 - Kerstin Jörnäs

Burka är en symbol/uttryck för kvinnoförtryck och värderingar som inte hör hemma i ett samhälle som säger sig vara "jämställt" och som säger sig tro på "allas lika värde" och på FN:s deklaration om "Mänskliga rättigheter".


20180504 - Maria Engberg

Ett förbud skulle inte hjälpa kvinnorna det minsta? Man ska alltså hoppas att varje kvinna som bär den bär den av egen vilja? "Olika anledningar" att en kvinna bär den kan också självklart vara att hon måste och blir tvingad. Ett förbud skulle visa att man inte accepterar att kvinnor ska behöva täcka sig och det måste varje individ anpassa sig efter, är inte det än självklarhet? Istället tycker ni att detta synsätt ska accepteras? Det finns dom som väljer att bära den, ja, men det finns också dessa som går omkring utan att kunna säga eller protestera och det ska man blunda för? Denna sjuka kultur ska inte accepteras. Självklart skulle ett förbud hjälpa annars är mannens sjuka ideal man ska rätta sig efter.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: