Portugal gör Malta, Irland och Norge sällskap genom att införa självidentifikation som grund för ändring av juridiskt kön.

Självidentifikation blir grunden för juridiskt kön i Portugal

2018-04-17 | Ulrika Westerlund padlock

UTRIKES

Efter en omröstning i Portugals parlament fredagen den 13 april blir Portugal ett av de europeiska länder som infört självidentifikation som grund för möjligheten att ändra juridiskt kön. I Sverige pågår en utdragen process i samma fråga sedan 2014.

Omröstningen i Portugals parlament innebär att en lag kommer att införas som gör det möjligt för personer som önskar ändra juridiskt kön att göra det på egen begäran. Det är den egna könsidentiteten som ska vara styrande för det registrerade, juridiska könet och möjligheten att få sin könsidentitet erkänd juridiskt ska finnas för alla över 16.

Samma lag förbjuder också onödiga kirurgiska ingrepp på spädbarn med intersexvariation, det vill säga barn som är födda med oklart biologiskt kön.

Transgender Europe, en europeisk paraplyorganisation för organisationer som arbetar med transpersoners rättigheter, kommenterade genom Richard Köhler, medarbetare ansvarig för påverkansfrågor:

– Vi välkomnar det här historiska beslutet att basera juridisk registrering av kön på den enda giltiga grunden: vad den berörda personen själv säger. Transpersoner måste tilltros med att kunna fatta beslut själva.

– Under de senaste åren har flera europeiska länder reformerat sina lagar, men utan att genomföra en komplett revidering så att de rekommendationer som Europarådet satt upp följts: processen för att ändra juridiskt kön ska vara ”snabb, transparent, tillgänglig och baseras på självidentifikation”. Sådana processer är det bästa sättet att hjälpa personer att kunna gå vidare med sina liv så snabbt som möjligt. Vi hoppas att andra regeringar kommer att följa Portugals exempel.

Innan lagen träder i kraft krävs att den godkänns av presidenten.

I Sverige föreslog en statlig utredning en liknande lagstiftning 2014 som ännu inte har tagits vidare.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: