Lotten Sunna hyllas som förkämpe och förebild.

Fjärilspriset till Lotten Sunna

2018-04-17 | FemPers padlock

INRIKES

Varje år delar Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor (KSAN) ut Fjärilspriset för att uppmärksamma ”visat mod och engagemang i alkohol-, läkemedels- och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv”.

2018 går priset till Lotten Sunna. KSAN delade ut priset på måndagen och framhåller bland annat Sunnas initiativ till att uppmärksamma och ge röst åt de mest utsatta kvinnorna i missbruk och kriminalitet med hashtaggen #utanskyddsnät inom ramen för #metoo. I motiveringen skriver KSAN:s ordförande Maj-Inger Klingvall:

Lotten Sunna har med sitt uthålliga, långsiktiga ideella arbete och sitt stora engagemang för frågor som rör kvinnors hälsa i alkohol-, narkotika- och läkemedelsfrågor synliggjort kvinnors ytterst utsatta läge. Hon har varit verksamhetschef och utvecklat behandling av kvinnor med alkohol- och drogberoende vid behandlingshem. Hon har varit aktiv i debatten om drogfrihet under decennier och drivit projekt för att lyfta frågan om kvinnor i alkohol- och drogberoende.

Lotten Sunna är en modig förkämpe och förebild som inger hopp för flera kvinnor att skapa sig ett eget liv och få en framtidstro, inte bara för sin egen frigörelse, utan även för sina medsystrars, med ett djupt personligt och ideologiskt engagemang i arbetet mot drogberoende.


Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: