Juliana Gristelli på onsdagens manifestation utanför Brasiliens ambassad i Stockholm.

Frige Lula, en politisk fånge!

2018-04-12 | Juliana Gristelli , Pedro Gomes padlock

OPINION

”Det är nu hög tid att även svenska politiker bryter tystnaden om demokratins fall och den politiska förföljelse som ökat i Brasilien sedan den parlamentariska statskuppen 2016”, skriver Pedro Gomes och Julia Gristelli, som anser att gripandet av Lula da Silva utgör ytterligare ett övergrepp mot den brasilianska rättsstaten och landets demokrati.

Pedro Gomes och Juliana Gristelli är medlemmar i nätverket Brassar (Brasilianare i Sverige för demokratin och mot kuppen) samt FIBRA (Frente internacional do brasileiros pela democracia).

Medöversättare: Clara Lee Lundberg.

Den 8 april 2018 kommer att gå till historien som en av de sorgligaste dagarna för Latinamerika. Det var den dag då Lula da Silva arresterades utan bevis för brott. Lula da Silva, brasiliansk president för arbetarpartiet Partido dos trabalhadores (PT), avslutade 2011 sin andra mandatperiod med 80 procent av folkets stöd efter att ha lyft miljontals brasilianare ur fattigdom. Han har nu blivit ytterligare en politisk fånge i den nuvarande presidenten Michel Temers diktatur. Ett flertal internationellt kända vänsterledare, bland dem Pablo Iglesias i Spanien, Jean-Luc Mélenchon i Frankrike och Lucía Topolansky i Uruguay kräver att Lula friges. Det är nu hög tid att även svenska politiker bryter tystnaden om demokratins fall och den politiska förföljelse som ökat i Brasilien sedan den parlamentariska statskuppen 2016.

Det godtyckliga frihetsberövandet av Lula är ytterligare en kupp mot den brasilianska demokratin, mot arbetarnas fackliga rättigheter och mot rättstaten. Denna kupp är en i raden av övergrepp mot rättsstaten efter den parlamentariska kuppen 2016 mot Dilma Rousseff (PT), Brasiliens första kvinnliga president. Till det kan läggas backlashen i arbetsrätt med avskaffande av fackliga rättigheter, backlashen för jämställdheten med avskaffande av flera rättigheter för kvinnor och hbtq-personer, utsugningen och försäljningen av landets naturresurser till utländska privata aktörerna, förföljelsen och avrättningen av ledare i sociala rörelser, urfolk, den afrobrasilianska befolkningen, människorätts- och jordrättsaktivister samt vänsterpolitiker.

Den brutala avrättningen av afrobrasilianska hbtq- och sociala rättighetsaktivisten Marielle Franco från Socialism- och frihetspartiet (PSOL), för knappt en månad sedan är en av de senaste och chockerande händelserna.

Allt tyder på att processen som ledde till Lulas fängelsestraff inte är annat än en fars. I den totala avsaknaden av bevis, blev Lula dömd tack vare vittnesmål från kända kriminella i utbyte mot generösa förkortningar av deras egna straff, utan att några belägg hittades för deras påståenden. Användningen av rättsväsendet (lawfare) som verktyg i kuppen blir uppenbar också när vi ser att de rättsliga processerna behandlades rekordsnabbt av domstolarna. Syftet är tydligt: att hindra kandidaten Lula från att vinna valet 2018.

I nuläget leder Lula i opinionsundersökningarna med bred majoritet. Samtidigt har flera grupper intresse av att Lula tas bort från vallistorna: från oligarkerna som har monopol på medierna (i synnerhet Rede Globo) rädda att vänstern skulle reglera och öppna för mångfald i medierna och utländska multinationella företag i jakt på att köpa och exploatera Brasiliens unika naturresurser till religiösa extremister som motsätter sig de politiker som försöker främja jämställdhet och hbtq-rättigheter och sist men inte minst grupper som är öppet fascistiska och nostalgiska över militärdiktaturerna.

Det brasilianska folket behöver nu mer än någonsin internationell solidaritet. Det internationella samfundet bör inte tystna när man trampar på demokratin i Brasilien. Det är dags för Sveriges regering att börja reagera och påtala bristerna i demokratin i Brasilien!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: