Gita Nabavi och Farida al-Abani (Fi).

Mitt Alby-försäljningen visar brister i bostadspolitiken

2018-04-09 | Farida al-Abani padlock 1

OPINION

Återinförd fastighetsskatt, statliga satsningar på långsiktigt bostadsbyggande och minskade subventioner till bostadsägare – Gita Nabavi och Farida al-Abani om reformerna som Feministiskt initiativ vill genomföra för att minska ojämlikheten på bostadsmarknaden.

Gita Nabavi är partiledare och Farida al-Abani bostadspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ.


RELATERADE ARTIKLAR:

2018-04-06 | Mitt Alby säljs vidare

2017-10-03 | Stad för tjejer – stad för alla

2016-11-30 | Inkluderande samhälle med feministiskt bostadsbyggande

2016-10-03 | Husby feministisk förebild för Stockholms bostadsbolag

2015-05-05 | Otillräckliga satsningar i bostadspolitiken

2014-12-10 | Vettig bostadspolitik motverkar hemlöshet

2014-09-02 | Riksdagskandidaten Nooshi Dadgostar trakasserades av Botkyrkabyggens vd

2013-07-05 | #almedalen13: Botkyrka kommun och demokratin

2013-06-25 | Mycket står på spel i Alby

Segregation inte ett förortsproblem

Okej, vi säljer allting nu, men var ska våra barn bo när de vill flytta hemifrån?

Okej, vi säljer allting nu, men var ska vi bo när vi blir äldre och pensionen inte räcker till?

Vad händer när vi säljer av allt det gemensamma och ägs av våra köpare?

2012 och 2013 hörde vi mycket från kampanjen ”Alby är inte till salu” – ett arbete för att försöka stoppa kommunens försäljning av 1 300 bostäder till en privat ägare. Försäljningen ansågs vara kortsiktig och ogynnsam av de boende. Men en riskkapitalist som inte alls haft erfarenhet av att vara hyresvärd ansågs vara spännande och annorlunda av kommunens politiker. Nu med facit i hand ser vi att de boende hade rätt, Alby har sålts igen och med en mångmiljonvinst till företaget.

Detta är ett av många exempel runt om i Sverige och är ett tecken på en bristfällig bostadspolitik. Allmännyttan säljs och hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. Ett av skälen som brukar anges av kommuner för att sälja av allmännyttan är för att kunna bygga fler bostäder. Det är en falsk ekonomi, då nyproduktion alltid är mer kostsam, både för kommunen och hyresgästerna, och mer tidskrävande än att bevara det befintliga beståndet. Vilket också visar sig i dag i att bostadsbyggandet inte är tillräckligt och sett till antalet hyresrätter har utbudet snarare minskat radikalt på många platser.

Vi har även en situation i dag där de som hyr sina bostäder betalar mer i skatt än de som äger dem till följd av att alliansregeringen avskaffade fastighetsskatten. Vidare ger skattesystemen förmåner till de som äger sina bostäder genom ränteavdrag och rotavdrag. Reformer som ökat ojämlikheten på bostadsmarknaden.

Hyresgäster, särskilt i socioekonomiskt missgynnade områden, lämnas till privata ägares godtycke. Antingen försummas eller rivs deras hyreshus eller så upprustas de till höga kostnader som vältras över på de boende. Det som saknas är dels en kommunal bostadspolitik som utgår från samhällsnytta, i stället för marknadsanpassning, och dels en seriös nationell bostadspolitik som hindrar denna oroväckande utveckling.

Feministiskt initiativ är redo att göra de förändringar som krävs. Vi har redan satt ner foten i de kommuner där vi är representerade, bland annat genom att förhindra att fler bostäder inom allmännyttan säljs ut inom Stockholm stad. Men vi behöver göra mer både i fler kommuner och nationellt för en bostadspolitik som uppfyller sitt syfte – nämligen att tillgodose bostäder till folket. Bostäder som alla har råd att bo i och som alla har möjlighet att få.

Därför satsar vi i vår politik och i vår budget på en politik som omfördelar resurser från privat konsumtion till gemensam välfärd. Vi vill minska skattesubventioner till rika genom att avveckla rut och rot och ränteavdraget, samt förstärka skattekraften genom att återinföra fastighetsskatten.

Vi avsätter i vår skuggbudget 2018 betydande statliga medel för att stimulera bostadsbyggande i kommunerna och särskilda investeringsstöd för hyresrätter och studentbostäder samt till äldreboenden. Vi anser också att staten i framtiden behöver ha en investeringsbudget så att vi kan investera i ett mer långsiktigt bostadsbyggande som kan säkra vårt långsiktiga behov av fler bostäder.

Låt oss se till att Albys försäljning inte lämnas till sitt öde med fortsatt osäkerhet för de boende och att det sätts stopp för försäljning av allmännyttan över hela landet, nu!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20180411 - Maria Jara de Corina

Väldigt bra förslag till reformer. Jag skulle vilja se en allians mellan V, FI och MP på jämställda villkor inför kommande valet. Man kan inte låta de konservativa krafterna riva sönder det sista som finns av välfärden.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: