En dag berättade min mormor om den verkliga dödsorsaken

2018-04-05 | Janine Alm Ericson padlock

KRÖNIKA/OPINION

”Mot bakgrund av min personliga historia så är försvaret av aborträtten extra viktig för mig. När vi ser att kvinnorna i Polen nu riskerar att mista en del av den redan begränsade rätten till abort så kan vi inte passivt stå och se på”, skriver Janine Alm Ericson i en krönika om varför Miljöpartiet vill erbjuda utländska kvinnor subventionerad abort i Sverige.

Janine Alm Ericson är jämställdhetspolitisk talesperson för Miljöpartiet och återkommande inrikespolitisk krönikör i Feministiskt perspektiv.

När jag var liten var min mormor en av de jag älskade allra mest. Varm, pålitlig, någon som alltid lyssnade när jag pratade – vilket var ganska mycket och tröttade ut de flesta andra – men hon lyssnade hängivet, och hade en humor som var slående. Hon var en stor och viktig del av mitt liv. Jag saknar henne fortfarande intensivt.

Ganska tidigt fick jag veta att hon vuxit upp utan sin mamma. Att hennes mor dött i en blindtarmsinflammation när mormor bara var 8 år. Jag fylldes alltid av fasa när jag tänkte på det. Hon miste inte bara sin mamma så tidigt, utan fick även ta stort ansvar för tre små bröder, som också berövats en kärleksfull mor. Tur, tänkte jag sedan, att läkarvetenskapen nu klarar av blindtarmsinflammationer. Att alla kan bli opererade och friska.

Jag minns inte riktigt när hon berättade. Kanske var det när jag själv fick besvär med blindtarmen och vi pratade om det, kanske vid något annat tillfälle. En dag berättade hon i alla fall sanningen. Att hennes mamma inte alls dött på grund av problem med blindtarmen, utan av en abort. Såklart illegal, andra fanns inte att tillgå på 20-talet.

När hon berättade om den verkliga dödsorsaken så kände jag mig tacksam över att abort är lagligt i Sverige. Tacksam över att inte fler mödrar behöver dö i onödan och lämna sina barn moderlösa, med alltför stort ansvar för resten av familjen.

Sedan blev jag äldre och förstod att det inte ser likadant ut i resten av världen. Det finns länder där abort fortfarande är förbjudet, eller väldigt begränsat, där kvinnor fortsätter att dö, helt i onödan. Den tanken fyller mig fortfarande med fasa, likt den jag kände som liten.

Det finns mycket att göra för jämställdheten och på många områden är lösningarna tidskrävande. Men vad gäller abortfrågan handlar det egentligen bara om en lagändring, som kan genomföras och implementeras relativt snabbt.

Mot bakgrund av min personliga historia så är försvaret av aborträtten extra viktig för mig. När vi ser att kvinnorna i Polen nu riskerar att mista en del av den redan begränsade rätten till abort så kan vi inte passivt stå och se på. Därför vill Miljöpartiet erbjuda subventionerade aborter för utländska kvinnor i Sverige.

Det handlar självklart om solidaritet, men det handlar även om respekten för mänskliga rättigheter överlag. För abortfrågan handlar inte bara om aborter. Ett samhälles syn på kvinnors rätt att bestämma över sina egna liv är representativt för den vikt som fästs vid mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i stort.

Vi ser det i USA där president Donald Trumps beslut att stoppa allt amerikanskt bistånd till organisationer som försvarar aborträtten, har följts av en rad inskränkningar av andra gruppers rättigheter. Samma mönster kan vi nu skönja i Polen. Ifrågasättandet av aborträtten sker i en kontext där rättsstaten nedmonteras till den grad att EU för första gången hotar att vidta sanktioner enligt Lissabonfördragets artikel 7.

2014 fick Sverige världens första feministiska regering. Det är en positionering som innebär många möjligheter, men även ett stort ansvar. Vi har bland annat lagt fram en samtyckeslagstiftning och lanserat en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel.

Sammantaget satsar vi 1,3 miljarder kronor och av dessa går 100 miljoner per år till kvinnojourer för att stärka deras viktiga arbete. Vi för även en feministisk utrikespolitik med fokus på flickors rätt till utbildning och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Men mer behövs för utsatta kvinnor. Därför tar Miljöpartiet ytterligare steg och värnar aborträtten genom att erbjuda utländska kvinnor möjligheten att genomföra subventionerade aborter i Sverige.

Det är ett tydligt ställningstagande som flyttar fram positionerna för jämställdhet och solidaritet med våra medsystrar. Kvinnor har rätt till hälsa och kroppslig integritet, oavsett nationalitet. Ingen kvinna ska behöva dö, för att hon saknar rätten till sin egen kropp!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: