Sissela Nordling Blanco.

Demokratisk plikt bevaka minoriteters intressen

2018-03-21 | Sissela Nordling Blanco padlock

OPINION

Sverige har sedan länge erkänt samerna som urfolk. Trots det nämns inte samernas status som urfolk i förslaget till ny minoritetspolitik. I tider när nationalismen och idén om ett språk och en kultur växer sig allt starkare riskerar det att urholka samers rättigheter. Nu uppmanar Sissela Nordling Blanco (Fi) regeringen att erkänna samerna som urfolk i nya lagstiftningen.

Sissela Nordling Blanco (Fi) är ansvarig för mänskliga rättigheter i Stockholms stad

Sedan 2010 har Sveriges nationella minoriteter stärkta rättigheter genom lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Sedan dess har samhället en skyldighet att främja kunskaper om nationella minoriteters språk och kultur. 2016 tillsatte regeringen en utredning för att se över lagen och nu finns ett nytt förslag till svensk minoritetspolitik. Jag välkomnar utredningens förslag om att skärpa lagen. Däremot menar jag att det är nödvändigt att samernas status som urfolk ska vara grunden till de samiska rättigheterna.

Sverige har sedan länge erkänt samerna som både ett urfolk och ett folk med rätt till självbestämmande. Att klassas som ett urfolk innebär ett förstärkt skydd och på så sätt skiljer sig samerna från övriga nationella minoriteter, till exempel vad gäller mark- och vattenrättigheter. Trots det finns det stora brister i hur dessa rättigheter efterlevs och därför är det förvånande att samernas status som urfolk inte beaktas i det nya förslaget till lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

I dag är det FN:s internationella dag för avskaffande av rasdiskriminering. Rasism mot och förakt för samer har förekommit under lång tid och Sverige har upprepade gånger fått kritik av FN för sin behandling av samer. Att skydda rätten för urfolk att själva få bestämma över politisk status och att fritt få driva sin sociala och kulturella utveckling är viktigt mot bakgrund av att just dessa möjligheter historiskt sett fråntagits urfolk världen över.

Sedan majoritetsskiftet 2014 har den rödgrönrosa majoriteten höjt ambitionerna för urfolk och nationella minoriteter. Stockholm är sedan tidigare finskt förvaltningsområde och nu har staden ansökt om att bli förvaltningsområde även för samiska och meänkieli. Efter samråd med minoritetsgrupperna har staden också tagit fram nya riktlinjer för att säkerställa nationella minoriteters rättigheter och påverka inom exempelvis äldreomsorg, förskola och kultur.

Feministiskt initiativ Stockholm vill:

  • Att samerna erkänns som urfolk i lagstiftningarna för att säkerställa att samer får sina rättigheter tillgodosedda

  • Att Sverige undertecknar ILO:169 konventionen som är ett bindande dokument om urfolks rättigheter

Feministiskt initiativ Stockholm menar att politiken har en otroligt viktig uppgift att bevaka nationella minoriteters och urfolks intressen. När nationalismen och idén om ett språk, en kultur och en religion växer sig allt starkare behöver vi stå upp för idén om ett öppet och demokratiskt samhälle.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: