Mediehusen styrs av män

2018-03-06 | Sholeh Irani padlock

EKONOMI

Mansdominansen i mediebranschen är ett faktum. Detta gäller inte bara internationellt, utan även inom Norden. En ny kartläggning som Nordicom vid Göteborgs universitet har genomfört visar alarmerande siffror. Granskningen baseras på en lista över världens 100 största medieföretag.

RELATERADE ARTIKLAR:

2016-09-30 | Tidningsutgivare okunniga om jämställdhetsåtaganden

2015-06-23 | Dags att genusgranska mediernas innehåll

2015-04-13 | Kvinnors medverkan räknas i global nyhetsstudie

2013-07-19 | Jämställda medier högt på global demokratiagenda

Nordic information center for media and communication research (Nordicom) vid Göteborgs universitet har kartlagt män och kvinnor i ledande positioner och i styrelser.

Kartläggningen visar en tydlig dominans av män inom mediebranschens 100 största internationella medieföretag. I genomsnitt består 80 procent av styrelserna av män. 30 av företagen saknar helt kvinnor i den högsta ledningen. Enbart 6 av de 100 medieföretagen har kvinnor som vd och bara 17 procent av ledande befattningar innehas av kvinnor, visar kartläggningen som publicerades den 26 februari.

Trots större framgångar gällande jämställdhet i nordiska länder, visar kartläggningen ingen större skillnad när det gäller könsfördelningen i medieföretagens utbud. Forskaren Ulrika Facht på Nordicom kommenterar:

– Internationella undersökningar över vem som syns och kommer till tals i våra medier (till exempel Global media monitoring project) pekar på att andelen kvinnor i nordiska nyhetsmedier inte skiljer sig nämnvärt från resten av världen. Omkring en fjärdedel av de som syns och hörs i nyheter är kvinnor.

De sex största mediekoncernerna i Norden finns med på topp-100-listan som granskades av Nordicom. Högst antal kvinnor i chefsposition har Sanoma ABP, en finländsk mediagrupp med huvudkontor i Helsingfors. Norska Schibsted media group, ägare till bland annat Aftonbladet och Svenska dagbladet, har flest kvinnor i styrelsen, men bara 20 procent kvinnor i företagets högsta ledning. Svenska Spotify är sämst med 86 procent män i högsta ledningen. Enligt Ulrika Facht vid Nordicom har inte mycket hänt på ledningsnivå sedan sist jämställdheten i olika mediebranscher i Norden studerades för fyra år sedan.


Hur påverkas medieproduktionen med tanke på obalansen i maktdelningen mellan män och kvinnor hos de största mediehusen i Norden?

– Våra medier är med i processen hur vi formar vår uppfattning om vår värld, om det så är vi nyheter eller underhållning. Det spelar därför roll om våra medier speglar det samhälle som de finns i, där deras publik består av både kvinnor och män. Med tanke på att vi i Norden under lång tid har arbetat med att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, och de nordiska länderna placerar sig högt på internationella jämställdhetsindex, då borde det också, precis som andra branscher, speglas i medieföretagen, svarar Ulrika Facht.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: