Övre raden fr v: Veronika Rangin, Karina Andreassen, Susanna Wintherhamre, Gabriell Lidström, Marie Johansson. Nedre raden: My Melander, Maria Robsahm, Cilla Wyke, Annika Åberg Darell, Marie Sandberg. (Några av moderatorerna har lämnat gruppen sedan collaget gjordes)

#8mars: Största uppropet bryter tystnaden

2018-03-06 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Med start den 8 mars kommer berättelser publicerade i den slutna gruppen #allavi att göras tillgängliga för alla i nya projektet #allavittnesmål. Målet är att berättelserna ska publiceras i bokform inför politikerveckan i Almedalen. Feministiskt perspektiv ställde några frågor till Marie Sandberg och Maria Robsahm, två av initiativtagarna.

#Allavi är med 57 000 medlemmar – kvinnor och icke-binära från alla delar av samhället oavsett bransch och bakgrund – det ojämförligt största uppropet i kölvattnet av #metoo-kampanjen. Tusentals vittnesmål om alla former av sexuellt våld har postats i den slutna Facebook-gruppen sedan starten den 22 november 2017. Berättelserna har mötts av över 100 000 stödkommentarer och närmare 600 000 reaktioner.

Nu har Veronika Rangin tagit initiativ till nya gruppen #allavittnesmål, där berättelserna kommer att göras tillgängliga för fler än medlemmarna i #allavi. Även den nya gruppen modereras av de ideella krafter som initierade och administrerar #allavi. Marie Sandberg är presskontakt och har tillsammans med initiativtagaren Maria Robsahm svarat på Feministiskt perspektivs frågor.


Varför offentliggör ni vittnesmålen just nu?

– Vittnesmålen offentliggörs i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars. Vi ser dagen som extra viktig eftersom kvinnor uppmärksammas runtom i hela världen.


Kommer alla tusentals vittnesmål att offentliggöras eller är det ett urval, och i så fall, hur går urvalet till?

– Alla tusentals vittnesmål offentliggörs inte. Vi gör ett urval. Genom att publicera några vittnesmål per dag. Med start den 8 mars. Publiceringen pågår fram till juli då #allavi kommer att befinna oss i Almedalen för att där lansera vår bok Allavittnesmål.


Vad händer med anonymiteten för de som vittnat under eget namn?

– Alla som inte uttryckligen säger att de vill berätta under eget namn kommer att vara anonyma. Det vill säga: de som skrev under sitt eget namn inne i gruppen kommer att publiceras under pseudonym.


Hur ser ni på risken för anmälningar om förtal?

– Det finns ingen sådan risk. Redan inne i gruppen var vi ytterst noga med att inte lägga ut några berättelser med identifierbara förövare. Så kommer det givetvis att vara även i den offentliga gruppen #allavittnesmål.


Vad kan ni berätta om boken som ska komma ut i samband med Almedalsveckan?

– Att den kommer att innehålla ett urval av alla de vittnesmål som publiceras kontinuerligt i den offentliga gruppen #allavittnesmål. Att den också kommer att innehålla flera analyserande kapitel, bland annat med forskare inriktade på detta våld. Och att den ska bli vacker som bok betraktad. En bok alla med minsta intresse för dessa frågor bara måste ha.


Vilka reaktioner och konsekvenser förväntar ni er av offentliggörandet av #allavittnesmål?

– Vår ambition är nolltolerans mot sexuellt våld. Vi vill att alla får se vidden och omfattningen av det sexuella våldet. Mäns våld utgör ett folkhälso- och samhällsproblem. Det sexuella våldet är värst eftersom det slår hårdare mot den personliga integriteten. Det är inte #metoo som gått för långt, det är övergreppen.

– Vi förväntar oss förändring.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: