Könsneutral föräldraskapspresumtion har röstats igenom i Finland

2018-03-02 | Ulrika Westerlund padlock

UTRIKES

Andra hbtq-vänliga reformen som avgörs efter medborgarinitiativ.

Onsdagen den 28 februari röstade Finlands parlament igenom ett förslag som innebär att även den mamma som inte bär och föder barnet automatiskt blir barnets andra juridiska förälder direkt när barnet föds. I nuläget måste mamman som inte föder barnet adoptera sitt barn för att bli juridisk förälder. Förslaget innefattar dem som genomgått behandling på sjukhus och röstades igenom med 122 mot 42 röster. Kristdemokraterna var det enda partiet som enhälligt röstade emot. Förslaget väntas träda i kraft nästa vår.

Förslaget kom till stånd tack vare ett medborgarinitiativ. Det är andra gången som Finland röstar igenom hbtq-vänliga reformer efter ett sådant initiativ. 2014 röstade parlamentet för att införa könsneutrala äktenskap. Den lagen trädde i kraft 1 mars 2017.

I Sverige har hbtq-rörelsen länge drivit på för att denna ändring ska göras. I nuläget kan mamman som inte föder barnet bli förälder genom adoption, eller genom bekräftelse. Det senare är möjligt om barnet tillkommit efter en behandling på svenskt sjukhus och är samma rutin som för olikkönade par som inte är gifta. För samkönade kvinnliga par krävs detta oavsett om paret är gifta eller ej.

En utredning tillsattes i mars 2017 för att bland annat se över detta. Utredningen ska lämna sina förslag i augusti i år.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: