Rikard Warlenius.

Klimatmålen kräver satsningar på alternativ till fossilflyget

2018-02-05 | Rikard Warlenius padlock

OPINION

”Det är glädjande att se hur en flygkritisk klimatrörelse nu tar fart i Sverige. Vi i Vänsterpartiet har inget emot resande i sig, men det är ett ofrånkomligt faktum att flygresor är enormt klimatbelastande. S-MP-regeringen har, med Vänsterpartiets stöd, beslutat om att införa en måttlig flygskatt, och det är viktigt att den genomförs. Men det behövs fler kraftfulla reformer för att minska flygets klimatpåverkan”, skriver Rikard Warlenius (V).

Rikard Warlenius kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Stockholms stad

Flyget är ett stort problem för klimatet. Redan nu är utsläppen från svenskarnas flygresor i paritet med utsläppen från alla våra bilar. Men medan utsläppen från trafiken minskar så ökar flygandet så till den grad att det hotar våra klimatmål.

På lång sikt kan bättre, fossilsnåla tekniker förmodligen ersätta mycket av dagens flygande. Men tyvärr står klimathotet redan nu på tröskeln, och vi behöver därför vidta åtgärder som minskar flygets klimatpåverkan även på kort sikt.

Den senaste tiden har flera flygkritiska artiklar publicerats och människor går med i grupper för att bland annat tipsa om flygfria semestermål. De bidrar till att lyfta frågan och förändra värderingar och konsumtionsmönster. Det är viktigt att vi politiker tar till oss av de här strömningarna.

Alla kommer inte att vilja eller kunna avstå från att flyga helt, men vi måste se till att vidta åtgärder som kan avbryta ökningen och helst minska flygandet. Det är så det individuella engagemanget kan leda till verkliga utsläppsminskningar.

S-MP-regeringen har, med Vänsterpartiets stöd, beslutat om att införa en måttlig flygskatt och det är viktigt att den genomförs. Tyvärr har samma regering svikit i andra viktiga flygfrågor. En ny flygplats byggs i Sälen tack vare ett statligt investeringsstöd och regeringen meddelade 2015 att Stockholms stads krav om att lägga ner Bromma flygplats senast år 2022 inte skulle tillmötesgås. I stället vill regeringen behålla Bromma flygplats till 2038 – och kraftigt bygga ut Arlanda flygplats. Så sent som för ett par veckor sedan presenterade infrastrukturministern en plan för hur Arlanda ska växa från dagens 26 miljoner resenärer per år till 70 miljoner.

Detta är beslut som går stick i stäv med ambitionen att minska flygandet och flygets klimatpåverkan och som direkt motverkar Sveriges möjlighet att dämpa klimatförändringarna. På sikt är det utbyggnaden av alternativen till fossilflyget som har störst möjligheter att minska utsläppen.

Vänsterpartiet vill därför göra kraftiga investeringar i infrastruktur. Det gäller både att bygga höghastighetståg mellan Sveriges storstäder och rusta upp det befintliga järnvägsnätet så att kollektivtrafiken gynnas och fler godstransporter kan föras över till tåg. Vänsterpartiet menar också att hela den offentliga sektorn kan gå före i omställningen från flyg till fossilsnåla transporter. Offentliga fonder och investeringar bör helt undandras från flygbolag och andra bolag i fossilindustrin.

Utan ett tryck underifrån som tar sig uttryck i organisering, opinionsbildning och progressivt röstande kommer saker inte att förändras. Alla vi som arbetar för klimatvänliga alternativ behöver gå samman och pressa regeringen att våga ta verklig ställning för klimatet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: