Zakia Khan, valberedare, Feministiskt initiativ.

Fi laddar för val av partiledare och riksdagskandidater

2018-01-30 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Sista helgen i februari håller Feministiskt initiativ (Fi) valkonferens. Förra veckan gick partiets valberedning ut med sina förslag till riksdagslista och ny medpartiledare, tillsammans med Gudrun Schyman. Mycket står på spel inför valrörelsen. Feministiskt perspektiv bad valberedningens Zakia Khan förklara och motivera förslagen.

Feministiskt initiativs riksdagskandidater – hela listan.


RELATERADE ARTIKLAR:

2017-09-15 | Victoria Kawesa avgår

2017-06-04 | ”Vårt förtroende för Victoria Kawesa är oförändrat”

2017-04-26 | Krav på skärpta regler efter plagiatanklagelser mot Kawesa

2017-03-27 | Bakläxa efter kritiserat beslut om Fi:s interna demokrati

2017-03-23 | Hon kan bli Sveriges första svarta partiledare

Tillsammans representerar kandidaterna vad Fi som parti står för skriver valberedningen i en text som motiverar kandidatförslagen. Berätta mer om hur ni har resonerat?

– Vår tanke har varit att hitta en grupp kandidater som jobbar tillsammans, inte bara ett gäng starka politiska individer. Det här är en grupp som kan bära hela Fi:s politik, som kan jobba tillsammans och som sätter ideologin och politiken före den egna ambitionen eller särintressen.

– Vi har haft en lång och invecklad valberedningsprocess. Alla de nominerade kandidaterna fick börja med att svara på några frågor om sig själva i en enkät, bland annat hur de såg på att arbeta i riksdagsgruppen. Sedan skickade de arbetsprov, till exempel debattartiklar, youtube-klipp av intervjuer i media, motioner till kongresser, tal de hållit vid manifestationer. De skickade meritförteckning och referenser. Senare även utdrag ur brottsregister. Vi ringde och intervjuade kandidaterna. Några plockade vi bort ganska tidigt, för vi kände att de inte var insatta i Fi:s politik.

– Efter intervjuerna ringde vi på referenser när vi behövde veta lite mer om hur de reagerat i olika situationer, hur de jobbar i grupp och för att reda ut oklarheter som kom upp under intervjun, i arbetsproverna eller enkäten. Vi gjorde kompletterande intervjuer med några av kandidaterna, i vissa fall där hela valberedningen var med och ställde frågor.

– Vi har haft många långa möten och då har vi pratat om representation, vilka är det vi vill ska representera Fi, täcker vi alla de politikområden vi vill, har vi så bred geografisk spridning som möjligt. Vi tittade också på åldersspridning och för många av oss har det varit viktigt att ta vara på erfarenheten som kommunalpolitiken har gett. Erfarenheten från de rosa kommunerna är så ny och så viktig för Fi, vi har inte haft det förut.


Blev det som ni hade önskat?

– Vi lyckades på det stora hela. Vi hade gärna sett att fler från alla rosa kommunerna hade nominerat någon. Det hade varit bra med en bättre geografisk spridning. Listan är fortfarande dominerad av kandidater från Stockholm och Malmö/Lund. Det var väldigt, väldigt många som nominerades därifrån och många är ju väldigt kompetenta, erfarna och bra, så det är naturligt. Väldigt få nominerades från små kommuner där vi är aktiva, och det var få från Göteborg faktiskt.


Vilka ytterligare förväntningar har ni på kandidaterna under valrörelsen och i hur stor utsträckning kommer arbetet att vara ideellt?

– Arbetet kommer att vara ideellt i lika hög utsträckning som i alla andra valrörelser. Det vi vill se till är att alla kan bära Fi:s politik, att alla redan är insatta och inlästa och kan hela politiken. Det har varit ett stort fokus, helheten, och bland de som är valbara ville vi täcka in hela Fi:s politik. Vissa delar är bättre täckta än andra, särskilt där vi har haft en politik länge, socialförsäkringsfrågor till exempel. Sedan är det några nya områden, till exempel gles- och landsbygdsfrågor och klimat- och miljöfrågor, som vi vill ska synas mer och finnas mer i valrörelsen.

– Det har inte varit svårt att få folk att kandidera, men vi har tänkt mycket på det här med representation och intersektionalitet – att det är ganska lätt att falla tillbaka på folk som finns i partiet. Personer som har privilegier, som ställer upp för att de har tid eller kan ta sig tid, bor i rätt del av landet och redan har en röst. Vi vill så klart se till att fler får representera Fi. Det är något vi måste arbeta varje gång vi får en chans att göra det, se vilka som inte är här och varför och hur vi får med dem.


Vill du nämna några exempel?

– Dels skulle vi så klart vilja ha en bättre geografisk representation, fler i gles- och landsbygdsområden och fler i mindre kommuner. Jag är lite orolig att flera i rosa kommuner inte kandiderar för att de jobbar jättehårt lokalt så att det inte finns utrymme att sitta i riksdagen också. Det är något vi behöver tänka på redan nu inför nästa val. Sedan skulle jag vilja se fler rasifierade, som har erfarenhet av att ha invandrat till Sverige och av att ha diskriminerats på grund av hudfärg eller funktionalitet, eller andra saker som gör att de inte automatiskt kommer med i den politiska diskussionen. Det måste vi jobba med hela tiden.


Hur har konkurrensen sett ut, kommer många att bli besvikna nu och vad vill du säga till dem?

– Det finns personer som är besvikna. Vi har fått en del kränkta meddelanden från personer som hade förväntat och tagit för givet att de skulle vara med. De är alla, i varenda fall, vita personer, de flesta bor i storstäder och det är personer som är vana att se det som en självklarhet att kunna vara med. Det är jättebra att många är engagerade i Fi:s politikutveckling genom till exempel Fi:s skuggriksdagsgrupper, men detta ska inte automatiskt ge en plats på riksdagslistan. Alla som haft en betydande roll att ta fram politiken är med på riksdagslistan, nästan, men jag tror att många har förväntat sig att toppa listan, och det har de inte gjort i de flesta fallen. Det har vi diskuterat och tänkt på och tycker det finns många andra väldigt kompetenta människor också som vi vill se som företrädare. Politiker som representerat Fi i kommuner runtom i landet och personer som drivit feministiska rörelser utanför Fi.


På valkonferensen kommer också Victoria Kawesas efterträdare på partiledarposten att utses. Där föreslår ni Gita Nabavi, tidigare gruppledare i Stockholms fullmäktige och nuvarande partiordförande. Var det en självklarhet att föreslå Nabavi?

– Ja. Det var faktiskt självklart. Vi intervjuade tre kandidater och det var inte särskilt mycket diskussion, vi var väldigt trygga i beslutet. Gita Nabavi har en förankring i partiet, hon har varit med väldigt länge och vi upplever att hon är bra på att lyssna, bra på att företräda alla aspekter av Fi:s politik. Hon kompletterar Gudrun bra. Hon blir en viktig person för att hålla ihop en riksdagsgrupp och det tycker vi är väldigt viktigt. Samtidigt är hon en bra debattör, karismatisk och en person som vi alla tycker om och som vi tror blir omtyckt.


Under kongressen där Victoria Kawesa valdes var Gita Nabavi en av motkandidaterna. Hon var samtidigt part i en arbetsrättslig konflikt på Stockholmskansliet som satte avtryck på kongressen. Hur har ni resonerat kring det i valberedningen. Är den konflikten avslutad nu eller kan den komma att påverka Nabavis position?

– Vi lyssnar på vad lokala Fi-företrädare säger och vi försöker få till en bra balans, så att det är flera personer, inte bara från en liten grupp av politiker i stora städer som blir representerade. Vi försöker verkligen få till en bredd där. Samtidigt känner vi till konflikten, och vi har gjort bedömningen att Gita ändå är bäst för Fi. De personer som lämnade Fi då, de lämnade och det är inte mycket att göra åt. Det har hänt Fi förut. Det är konflikter som driver Fi framåt.


Och konflikten på Stockkholmskansliet är avslutad, eller pågår den fortfarande?

– Inte som jag känner till och i alla fall ingenting i som påverkar Gita. Det finns säkert konflikter på alla möjliga nivåer, men inget som vi tror ska ha betydelse nu på den här valkonferensen. Men det kan dyka upp saker, och det är vi beredda på.


Finns det några motkandidater till partiledarposten eller riksdagslistan?

– Det finns inga motkandidater till partiledarposten. Till riksdagslistan finns i alla fall en, som vi medvetet valt att inte ha med. Sedan finns ett antal som säkert kommer vilja flytta sin placering till en valbar plats, som inte har det nu. Vi tror att det blir en stor diskussion kring det. Samtidigt är det här första valkonferensen där vi har delegater. För fyra sedan var valkonferensen i Stockholm, och många av de som pläderade och var med på konferensen var från Stockholm. Den här gången är vi i Malmö och vi har delegater från hela landet, så vi tror att de demokratiska förutsättningarna att få till en bra lista är mycket bättre.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: