Mats Ekenger och Jaime Gomez (Fi).

Turkiets statliga terror mot kurder måste upphöra

2018-01-26 | Jaime Gomez , Mats Ekenger padlock

OPINION

”Feministiskt initiativ fördömer i de mest starka ordalag den militära offensiven från Turkiets sida mot syriska Kurdistan. Trump och Erdogan personifierar det maskulina våldets syn på säkerhetspolitik – militärt våld samt nykoloniala och territoriella anspråk utan hänsyn till mänskliga rättigheter”, skriver Jaime Gomez och Mats Ekenger (Fi).

Mats Ekenger är ersättare i skuggriksdagsgruppens utrikesutskott och Jaime Gomez är utrikespolitisk talesperson för Feministiskt initiativ

Efter att den USA-ledda koalitionen i Syrien offentliggjort planer på att sätta in 30 000 soldater längs gränsen mot Turkiet och Irak i syfte att slutligen krossa Daesh uttryckte Turkiet kritik, eftersom även kurdiska soldater från YPG skulle ingå i styrkorna. Internationella medier informerar nu att Turkiet har börjat utföra attacker mot kurdiska mål i Afrin, i norra Syrien, inom ramen för den militära operationen Olive branch.

En redan komplex situation, med en konflikt som utvecklats och tagit väpnad form, hotar att bli kompliceras ytterligare i och med att den nu eskalerar. Ett Nato-land anfaller kurdiska styrkor som deltagit i kampen mot Daesh.

Det är väl känt att Erdogans regering använder militärt våld för att uppnå politiska mål och vid flera tillfällen har beordrat belägring av kurdiska städer. Rapport efter rapport från olika människorättsorganisationer visar att Turkiet utövar statlig terror mot det kurdiska folket.

Enligt regeringens senaste rapport har situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Turkiet försämrats de senaste åren och makten har koncentrerats till presidenten. Kritiker har svårare att uttrycka sig. Oppositionspartiet HDP har ett antal företrädare, bland annat partiledare, fängslade. Gång på gång visar nyheterna hur pro-kurdiska organisationer får allt svårare att verka och kurdiska tv- och radiokanaler stängs ned. Deras yttrandefrihet kränks.

Amnesty international rapporterar att ”över 156 medier har stängts ner, och minst 120 journalister och andra mediearbetare sitter frihetsberövade i avvaktan på rättegång” i hela landet. Yttrandefrihetsorganisationen Committee to protect journalists (CPJ) har påpekat hur Turkiet är det land i världen som fängslat flest journalister. Det förekommer att aktivister från kvinno- och hbtq-organisationer åtalas. Deras möjlighet att verka begränsas.

Turkiets aggression i Syrien riskerar att utöka och förlänga kriget. Freden verkar nu mer avlägsen än någonsin. Kriget har orsakat obeskrivligt lidande och befolkningen flyr. Att vara tyst inför så allvarliga händelser mot den civila befolkningen är att ta ställning för barbari. Att motverka Turkiets interventionistiska ambitioner är viktigt och nödvändigt.

Feministiskt initiativ fördömer i de mest starka ordalag den militära offensiven från Turkiets sida mot syriska Kurdistan. Trump och Erdogan personifierar det maskulina våldets syn på säkerhetspolitik – militärt våld samt nykoloniala och territoriella anspråk utan hänsyn till mänskliga rättigheter.

En feministisk utrikespolitik ska aldrig kompromissa med mänskliga rättigheter. Den svenska regeringen bör tydligt fördöma denna aggression och använda alla medel för att få Turkiet att respektera folkrätten vid militära konflikter. Den svenska regeringen borde också arbeta intensivt för att Turkiets militära offensiv avslutas så snabbt så möjligt och fredsförhandlingar mellan Turkiets regering och kurdiska organisationer återtas där det civila samhällets organisationer i allmänhet, och kvinnoorganisationer i synnerhet, är representerade.

Vi kräver ett intensifierat fredsarbete i Syrien med stöd av FN och ett fullt deltagande av kvinnor. Vi kan inte längre se på när civilbefolkningen i Kurdistan terroriseras i brutala attacker. Feministiskt initiativ uppmuntrar den svenska regeringen att påverka världssamfundet att få parterna i konflikten att följa folkrätten, respektera den civila befolkningen och återta förhandlingar för att komma fram till en politisk lösning.

Turkiet måste upphöra med sina militära angrepp mot det kurdiska folket. Vi förväntar oss att den svenska regeringen kommer att arbeta aktivt tillsammans med demokratiska krafter i och utanför Turkiet för att sätta press på Erdogans regering för att stoppa den militära offensiven som endast leder till ökat våld och lidande.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: