Sofie Jansson, skrivpedagog och ledamot i Wikimedia Sveriges styrelse.

Stort behov att skapa fler texter om kvinnor på Wikimedia

2018-01-16 | Izabella Rosengren padlock

FEMINISM

Bara 10 procent av de som skriver på Wikipedia är kvinnor. Det skapar en snedfördelning mellan könen då män tenderar att skriva om andra män. Sofie Jansson från Wikimedia Sverige håller sedan fyra år i skrivstugor för att öka antalet artiklar om och av kvinnor inom ramen för ett projekt som vill skapa bättre könsbalans.

RELATERADE ARTIKLAR:

2015-08-07 | Wikimedia Sverige vill se fler kvinnor på Wikipedia

2015-03-07 | Projekt ska förbättra könsbalansen på Wikipedia

2014-02-13 | Stor aktion för att korrigera köns(o)balansen på Wikipedia

2013-03-15 | Wikifem samlas igen på måndag

2012-10-26 | Att skriva historia

2012-09-28 | Lovelace firas med skrivarstuga

Världens största uppslagsverk heter Wikipedia och är gratis för alla, men ur jämställdhetsperspektiv är uppslagsverket långt ifrån en förebild. Enligt Wikimedia foundation är 90 procent av de som skriver och redigerar artiklarna på sajten män, trots att antalet läsare är jämt fördelade över könen.

– Det är problematiskt att en homogen grupp skriver världens största uppslagsverk eftersom det påverkar vilka sorts artiklar som skrivs. Folk skriver om det som de är intresserad av, vilket påverkar ämnesspridningen och ur vilken vinkel en artikel skrivs. Män tenderar till exempel att skriva om män medan kvinnor skriver om både män och kvinnor, säger Sofie Jansson, skrivpedagog och styrelseledamot för Wikimedia Sverige.

I januari 2014 blev hon tillfrågad om att vara med och starta ett litteraturprojekt och i mars samma år gick den första skrivstugan av stapeln för att öka antalet Wikipediaartiklar av och om kvinnor. Planen var att hålla på i åtta veckor, men fyra år senare är projektet fortfarande igång och varje vecka träffas deltagare i Göteborgs litteraturhus för att redigera och skriva artiklar om litteratur och kvinnliga författare. Och statistiken visar att behovet fortfarande är stort. I april 2017 fanns till exempel 41 052 biografier om kvinnor på svenska Wikipedia och 159 109 om män. Således handlar bara 20 procent av biografierna om kvinnor.

– Vi har även sett att kvinnors biografier i större utsträckning handlar om deras relationer och vilka de är släkt med än vad de faktiskt har gjort, medan de om män fokuserar på männens gärningar.

Den sneda könsfördelningen gör sig även påmind i antalet artiklar som handlar om typiskt kvinnliga sporter och andra kvinnokodade ämnen.

– Det finns otroligt många artiklar om alla möjliga människor inom fotbollsallsvenskan, med det saknas artiklar om VM-vinnare i dans. Det finns en mängd artiklar om dataspel, men stora luckor inom textilområdet. Det finns till exempel inte någon sida om patentstickning som ändå är en vanlig stickningsmetod.

Vanligtvis ligger deltagarantalet på runt tio personer och det finns inga krav på hur ofta en person måste närvara. Det finns heller inget krav på att identifiera sig som kvinna för att få delta.

– Syftet med projektet är inte att få de som redan skriver på Wikipedia att byta fokus utan att få de som är intresserade av andra områden att börja skriva och redigera. Vi upplever att det är betydligt lättare att nå ut till kvinnor när man ordnar fysiska event, säger Sofie Jansson.

Från början låg skrivstugornas fokus på att skriva om författare och romankaraktärer som är kvinnor, men i takt med att skribenter med olika specialkunskaper tillkommit har antalet ämnen utökats. Hittills har de ökat Wikipedias utbud med 191 artiklar. De har även nått målet att författa 20 ”rekommenderade” artiklar, vilket innebär att andra anser att artikeln är välskriven och ger en bra översikt. Dessutom har två av artiklarna, om Edith Södergran och Lisbeth Salander, fått märkningen ”utmärkt”, vilket innebär att de betraktas som de bästa artiklarna av Wikipedias skribenter.

Förutom skrivstuga varje vecka har Sofie Jansson även varit med och anordnat kostnadsfria sommarläger för de som är intresserade av att fördjupa sig i sitt skrivande. Till skillnad från skrivstugan tar lägren bara emot deltagare som identifierar sig som kvinna.

– Det handlar om att nå ut till dem som brinner för sina intressen och föra in deras kunskap i den digitala tidsåldern. Vi har nått några, nu handlar det bara om att fortsätta, säger Sofie Jansson.

Hon är hoppfull inför framtiden och känner att skrivstugan och initiativet har gjort att folk faktiskt har börjat att förstå varför det är viktigt att både kvinnor och män engagerar sig på Wikipedia.

– Det känns som att fler och fler får upp ögonen för hur problematiskt det är att världens största uppslagsverk författas av vita akademiska män i västvärlden.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: