Linda Laura Sabbadini, statistiker och pionjär inom jämställdhetsstatistikområdet i Italien.

#25nov: Sju miljoner italienska kvinnor utsatta för våld

2017-11-24 | Christin Sandberg, Italien padlock

UTRIKES

På Internationella dagen mot våld mot kvinnor uppmanar nätverket Non una di Meno alla kvinnor i Italien att gå ut på gatorna och protestera mot våldet. Våldet mot kvinnor är utbrett inom samhällets alla sfärer. Men samtidigt ökar mobiliseringen, motståndet och medvetenheten, säger feminister i Rom till Christin Sandberg.

RELATERADE ARTIKLAR:

2017-03-04 | Feminister mobiliserar för strejk i Italien

2017-03-10 | Italien för feminism och mångfald

2016-11-25 | #25nov: Återupprätta feminismens mobiliserande tradition!

2016-11-25 | #25nov: Motståndets historia är kvinnors historia

Var 72:a timme mördas en kvinna i Italien och varje vecka rapporterar den italienska dagspressen om mord på kvinnor. Det brutala våldet blir allt grövre samtidigt som antalet unga kvinnor som utsätts för olika former av lindrigare våld minskar. Ökad medvetenhet och kunskap om rättigheter och sexualiserat våld är nyckelfaktorer för att minska antalet offer. På Internationella dagen mot våld mot kvinnor uppmanar nätverket Non una di Meno alla kvinnor att gå ut på gatorna och protestera mot våldet.

– Våld mot kvinnor är mycket utbrett i vårt land, säger Linda Laura Sabbadini, statistiker och pionjär inom jämställdhetsstatistikområdet när vi ses på hennes kontor på Istituto nazionale di statistica (Istat), motsvarande Statistiska centralbyrån, ett stenkast ifrån Centralstationen Termini i centrala Rom.

– Våldet är strukturellt och ett uttryck för mäns vilja att besitta och dominera över kvinnan, fortsätter hon.

Det är ett fenomen som skär tvärs igenom hela Italien och alla sociala klasser. Mycket förblir dolt och når inte statistiken, eftersom det allra mesta våldet aldrig anmäls. Det i sin tur gör våldet straffritt.

– Eftersom våldet inte anmäls går de flesta våldsutövare fria. Av de som anmäls är det få som döms framför allt för att många anmälningar dras tillbaka eller läggs ned, säger Sabbadini.


Miljontals utsatta kvinnor

Närmare sju miljoner italienska kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Tre och en halv miljon kvinnor har utsatts för stalkning och över en miljon för våldtäkt eller våldtäktsförsök.

I Italien har det börjat skrivas mycket om våld, eller framför allt mord på kvinnor.

– Det är viktigt att synliggöra våldet mot kvinnor så det är bra att massmedia rapporterar, säger hon.

Synliggörandet har medfört att många tror att våldet har ökat. Men det dementerar Sabbadini. Tvärtom, enligt två jämförande studier (Istat) från 2006 och 2014, vilka även gör det möjligt att uppskatta mörkertalen, så visar dessa att våldet i sin helhet, det vill säga - fysiskt, psykiskt och sexuellt - minskar.

– Bland de unga, framför allt studenter, minskar de mindre allvarliga formerna av våld, säger hon.

Detta i kombination med att kunskapen om kvinnors rättigheter och våld ökar ser hon som möjliga förklaringar till att unga tjejer inte längre accepterar relationer som kännetecknas av kontroll och svartsjuka, i vilka de inte får klä sig som de vill eller umgås med vem de vill, och lämnar innan det första slaget kommer eller innan det psykiska våldet har normaliserats.

Det ser Linda Sabbadini som ett gott tecken. Men tillägger samtidigt att även om kunskapen om vad våld är ökar, så är det fortfarande bara en dryg tredjedel av kvinnorna som utsätts för våld i sin relation som ser det som ett brott.


Brutalare våld ökar

Mord på kvinnor och våldtäkter fortsätter dock ligga på en hög nivå, samtidigt som de allvarliga våldsbrotten även blir brutalare.

Sabbadini förklarar det utifrån att Italien genomgår en stor förändring vad gäller rollerna mellan män och kvinnor och att kvinnor i dag är friare och mer oberoende av män än någonsin tidigare.

– När kvinnor stärker sin position i samhället blir reaktionerna starka och kommer bland annat till uttryck genom ett hänsynslösare våld.

Filosofen och författaren Ida Dominijanni säger att kvinnohatet är mycket starkt och utbrett i Italien.

– Det beror inte på att feminismen är svag eller har misslyckats, utan tvärtom, hatet är ett resultat av de framgångar feminismen har inneburit för kvinnor i det italienska samhället, säger hon.


Statistiken och utlänningar

För drygt ett år sedan petades statistikern, Linda Laura Sabbadini, från sin post som chef för den enhet på Istat, som ansvarade för statistik inom jämställdhets- och socialpolitikområdet. Detta efter att ha nått stora framgångar med att ta fram unika jämställdhetsdata.

– Ja, jag hade tidigare en hög position som ansvarig för en avdelning, nu arbetar jag mycket utåtriktat, säger hon. Och berättar att sedan dess tycks intresset för frågorna ha ökat och hon får ständigt förfrågningar om att medverka i intervjuer och utfrågningar.

Efter vår intervju måste hon skynda iväg till en tv-studio på en statlig tv-kanal, men först vill hon reda ut ett vanligt missbruk av statistiken som rör våld mot kvinnor.

Enligt statistiken är 40 procent av de som begår våldsbrott av utländsk härkomst. Den höga siffran, menar Sabbadini, har två orsaker som är viktiga att understryka.

För det första, säger hon, har italienska kvinnor större benägenhet att anmäla män med utländsk härkomst, eftersom det är oerhört svårt att få kvinnor att anmäla våld från närstående, vilka är de mesta förövarna av våld mot kvinnor.

– Väldigt få anmäler våldtäkt inom en relation eller av en före detta partner. Betydligt fler anmäler däremot en våldtäkt utförd av en okänd man med utländsk härkomst, säger hon.

För det andra anmäler invandrade kvinnor från Östeuropa (vilka utgör den största gruppen med utländsk härkomst i Italien) betydligt oftare än italienska kvinnor. Det kan enligt Sabbadini bero på flera faktorer.

Många av kvinnorna från exempelvis Bulgarien, Rumänien och Ukraina utsätts för våld av män från samma länder vilket gör att antalet utländska män är överrepresenterade i statistiken.

Varför kvinnorna från öst anmäler i större utsträckning beror, enligt Sabbadini, på att deras sociala nätverk är mer begränsat och att de därför är mer isolerade än kvinnor som är födda i Italien och oftare har fler närstående att söka hjälp hos. Men det beror även på att de kommer från länder där kvinnorna oftare anmäler våld, menar hon.

Det är dock inte alls alla migrantkvinnor som anmäler i högre grad. De kvinnor som kommer från Marocko, Nigeria och andra länder i Afrika är underrepresenterade i statistiken. De anmäler sällan övergrepp.


Händer den 25 nov

I morgon på den Internationella dagen mot våld mot kvinnor kallar nätverket Non una di meno Italiens alla kvinnor till Rom för att upprepa förra årets rekorddemonstration mot det utbredda våldet inom samhällets alla sfärer.

I samband med det kommer nätverket även att presentera en feministisk handlingsplan mot våld mot kvinnor.

Ida Dominijanni, som är en av landets främsta intellektuella feminister ser mycket positivt på Non una di meno.

– De samlar mycket folk, särskilt unga, och är historiskt inkluderande som rörelse. Det påminner mig om 70-talets feministiska mobiliseringar, säger hon.


Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: