– Jag tror att det finns en enorm kraft i mobiliseringen mot våld, säger Nathan Hamelberg.

”Jag befarar att diskussionen om våldet går i baklås”

2017-11-21 | FemPers padlock

100 FEMINISTER INFÖR VALET

– Att våld och övergrepp ska bestraffas är självklart, men för att komma till botten med problemen krävs förebyggande åtgärder, säger Nathan Hamelberg och hoppas på att frågor om våld och trygghet ska kunna diskuteras på ett progressivt sätt under kommande valår.

Nathan Hamelberg, medlem i MÄN, skribent och metodutvecklare på Machofabriken.

Vad önskar du att valrörelsen inför riksdagsvalet 2018 ska handla om?

– I allmänhet om rättvisefrågor och omfördelningspolitik, men jag hoppas i synnerhet att vi kan diskutera frågor om våld och trygghet som politiska frågor på ett progressivt sätt. Rätten att kunna röra sig tryggt i samhället, att slippa kränkningar på arbetsplatser, att frågor om mäns våld mot kvinnor, varandra och sig själva kopplas samman snarare än att de ses som väsensskilda frågor, att våld kopplas till otrygga anställningar, utsatthet och att politiker vågar ta fler samlande initiativ som involverar såväl myndigheter som civilsamhälle för att arbeta mot det.


Vilka är dina farhågor?

– Att sagda frågor om våld ses som isolerade fenomen, och att diskussionen går i baklås genom att peka ut enskilda grupper av män som i huvudsak ansvariga, oavsett om det är fotbollskillar, kulturmän, invandrade män, näringslivstoppar eller landsbygdsbor som pekas ut. Samt att frågan ensidigt leder till krav på lag och ordning i form av mer repressiva åtgärder. Att våld och övergrepp ska bestraffas är självklart, men för att komma till botten med problemen krävs förebyggande åtgärder.


Och hur tror du att rikstäckande medier kommer att klara uppgiften den här gången?

– Jag tror att det finns en enorm kraft i mobiliseringen mot våld och att det i mycket är det som kommer få medierna att vara uppgiften mogen. Från ”Fatta” och rörelsen för samtyckeskultur, ”Förorten mot våld” mot dödsskjutningar och otrygghet till ”Metoo” – ingen av de här rörelserna har handlat om förenklingar eller populistiska lösningar så förhoppningsvis kommer medierna rapportera nyanserat om dessa frågor snarare än att bara springa efter förenklade utspel från tv-soffor.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: