Sara Edenheim är historiker, för närvarande verksam vid Umeås universitet.

”Politikerna måste positionera sig ideologiskt”

2017-10-17 | FemPers padlock

100 FEMINISTER INFÖR VALET

– Behöver vi ett samhälle som inte slits sönder av klasskillnader, rasism och raserad välfärd? säger Sara Edenheim, docent i historia, som befarar att valet kommer handla om den bemedlade medelklassens plånböcker.

Sara Edenheim, docent i historia och lektor vid Umeå centrum för genusstudier.

Vad önskar du att valrörelsen inför riksdagsvalet 2018 ska handla om?  

     

– Politik. Att säga ”skola, vård, omsorg” räcker inte; vi är alla för skola, vård och omsorg och att enbart tala om vad alla är eniga om är inte politik. Politiker måste positionera sig ideologiskt: hur ska de uppnå en bättre skola, vård och omsorg? Är det med hjälp av fortsatta vinstdrivande företag eller är det genom avprivatisering? Är det med hjälp av fler anställda, med bättre lön och arbetsvillkor eller med fler timanställda genom bemanningsföretag? Detsamma gäller alla politikområden: de måste alla politiseras för att undvika det demokratiska underskott som nu dominerar.


Vilka är dina farhågor?

– Att valet kommer handla om den bemedlade medelklassens plånböcker: vi kommer självklart få 100 kronor mer på bankkontot om vi röstar på Alliansen, men behöver vi det? Eller behöver vi ett samhälle som inte slits sönder av klasskillnader, rasism och raserad välfärd? Värst vore så klart att S (också) använder sig av plånbokspolitiken. Då kommer de borgerliga partierna vinna valet, men enbart med hjälp av SD. Och då är vi precis där vi inte vill vara: en individualistisk liberal politik som öppnar dörren för fascismen. 

Och hur tror du att rikstäckande medier kommer att klara uppgiften den här gången?

– Inte alls. Om vi ser till valkampanjen i Storbritannien, drevs Labours fantastiska medvind på upploppet av en politiserad vänster och sociala medier. Dagstidningarna och TV-kanalerna gjorde istället sitt bästa för att få valet att handla om invandring och svartmålning av Corbyn. Jag förväntar mig tyvärr inte att det kommer se annorlunda ut här. 

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: