Ina Blomster.

Hur misogyn kan en feministisk regering vara

2017-10-17 | Ina Blomster padlock

KOMMENTAR/EKONOMI:

Medan regering och opposition satsar på att ”förvalta och utveckla” pensionssystemet som missgynnar hälften av Sveriges invånare, föreslår Feministiskt initiativ att vi river upp hela systemet. Ina Blomster kommenterar.

En feministisk, normkritisk och systemkritisk analys av det svenska pensionssystemet: PENSIONER – EN PATRIARKAL HISTORIA

Mer än trettio procent fler pensionärer har skulder hos kronofogden i dag än för sju år sedan. Skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner är över 6 000 kronor i månaden. Hisnande en kvarts miljon äldre, företrädesvis kvinnor, tvingas leva helt eller delvis på garantipensionen och hamnar därmed under fattigdomsstrecket.

Som mest är garantipensionen 7 952 kronor för ensamstående och 7 093 kronor för gifta. Det motsvarar ungefär 30 procent av inkomsten, att jämföra med 45 procent 1998. Får det fortsätta så här så är vi nere i 15 procent om trettio år.

Så länge regeringen inte rundar ”den svenska modellen” när det gäller kvinnors löner, och så länge kommuner inför heltid villkorat till delade turer och landstingen bildar lönekartell i stället för att förbättra sjuksköterskornas villkor kommer kvinnors löner –  och därmed pensioner –  även fortsättningsvis vara för låga. Och ojämställda löner förstärks och cementeras av pensionssystemet. Så nej, Annika Strandhäll, pensionssystemet är inte könsneutralt.

Under hösten bjuder SKPF, Svenska kommunal pensionärers förbund, till flera seminarium på temat ”Vad händer med pensionerna och grundtryggheten”, där olika ståndpunkter sätts under lupp. I förra veckan presenterade Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson för Feministiskt Initiativ, sitt partis alternativ. Där regering och opposition nöjer sig med något lägre skatt, något höjd garantipension och något höjt bostadstillägg river Fi upp hela systemet. I stället för att vänta på de jämställda löner som nuvarande system kräver vill Fi höja grundskyddet till EU:s fattigdomsgräns, för närvarande 11 830 kronor.

På kort sikt vill partiet även bland annat: förstärka äldreförsörjningsstödet, höja taket i pensionsinbetalningarna från 7,5 procent till 10 inkomstbasbelopp, höja LAS-åldern till 70 år, höja riktåldern för full pensionsrätt till 67 år, och sedan successivt i takt med ökad livslängd. Det ska även utvärderas och justeras vart 5:e år. De vill ändra åldersgränsen för socialförsäkringar för att möta faktisk pensionsålder samt göra värdeöverföringen mellan makar av PPM könsneutral.

På lång sikt bör den allmänna pensionen vara minst 60 procent av inkomsten de bästa 20 åren och efter ha bott i Sverige i 30 år ska människor ha rätt till full pension. Vidare vill Fi avskaffa PPM och höja avgiftsinbetalningarna till de allmänna pensionerna. Samt återinföra full avdragsrätt för pensionssparande upp till 12 000 kronor per år.

De arbetspolitiska förändringar som Fi förordar är bland annat arbetstidsförkortning till 30 timmar i veckan och en individualiserad föräldraförsäkring.

Att skrota nuvarande pensionssystem betyder, förstås, att den nuvarande pensionsgruppen försvinner. Bara det är att applådera.

Gruppen leds av socialminister Annika Strandhäll och består av representanter från Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna och dess syfte är att ”förvalta och utveckla” pensionssystemet. Ingen vet vad gruppen talar om på sina möten, därifrån är det tyst. Så också i riksdagen. En reform som berör alla medborgare och missgynnar hälften debatteras överhuvudtaget inte offentligt av våra folkvalda.

Innan Stefan Löfvén blev statsminister morrade han över pensionssystemet. Sedan hördes inte något mer. Hur misogyn kan en feministisk regering vara?

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.