Jytte Guteland, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.

EU profiterar på Marockos förtryck av Västsahara

2017-10-03 | Jytte Guteland padlock

UTRIKES/EUKRÖNIKAN

”Det västsahariska folkets frihet kräver att vi agerar rättfärdigt och att EU inte profiterar på Västsaharas naturresurser”, skriver Jytte Guteland (S), EU-parlamentariker och ordförande för Europaparlamentets intergrupp för Västsahara.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna, och återkommande krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Malin Björk (V), Soraya Post (Fi)och Linnéa Engström (MP).

Just nu pågår förhandlingar mellan EU-kommissionen och ministerrådet om EU:s handel med Marocko. Det handlar om ett tilläggsprotokoll till EU:s associationsavtal med Marocko. Protokollet rör handeln med Västsahara. EU-domstolen har nämligen i en dom den 21 december 2016 förklarat att det handelsavtal som finns mellan Marocko och EU inte omfattar det ockuperade Västsahara. Handeln med västsahariska varor som pågår inom ramen för handelsavtalet är därför olaglig. Europaparlamentet kommer att få rösta om det framförhandlade förslaget om hur EU ska leva upp till domstolens beslut.

Fast vi har den viktiga rollen, lever vi just nu i ovisshet om vad som händer i förhandlingarna. Vi som är engagerade mot ockupationen av Västsahara är dessutom rädda att kommissionen försöker att runda domen och vägrar lyda de krav som domstolen ställer för att handeln ska bli laglig.

Trots att inget land erkänner Marockos rätt till Västsahara har Marocko relativt fritt kunnat utnyttja Västsaharas naturresurser. Ingen vet hur omfattande handeln är och de frågor vi parlamentariker har ställt till kommissionen om omfattningen av handeln har antingen mötts med tystnad eller med helt orimliga och skrattretande uppgifter.

Marocko och Västsahara är två separata territorier. Enligt EU-domstolen måste därför Västsaharas befolkning samtycka till att Västsaharas territorium ska inkluderas i handelsavtal mellan Marocko och EU.

Det är Polisario, västsahariernas legitima representant enligt FN, som ska avgöra om de ger sitt samtycke till handelsavtalet. Trots domens klarhet på den punkten pågår alltså just nu förhandlingar där Polisario ställs utanför och rykten förs fram om att kommissionen accepterar eller förordar andra möjliga representanter för Västsahara.

Flera företag från EU:s medlemsländer investerar just nu i handel med produkter från Västsahara. Det är moraliskt förkastligt. De gynnar ockupationsmakten och bidrar därmed till att förlänga en olaglig ockupation som har pågått i över 30 år och som orsakat och fortsätter att orsaka lidande. Generationer som växer upp under svåra förhållanden. Mänskliga rättigheter som kränks. I både Danmark och Norge avråder regeringarna företag från att investera i så kallade omtvistade områden som till exempel Västsahara. En liknande avrådan bör införas i alla EU:s medlemsländer.

Det är dags att företag som investerar i Marocko blir medvetna om de människorättsbrott som sker för att upprätthålla ockupationen. Det är viktigt att företag som fortsätter med handeln förstår sin egen roll i detta. Det är moraliskt förkastligt och med största sannolikhet olagligt att handla med varor från Västsahara. 

När ministerrådet och EU-parlamentet senare ska rösta om handelsavtalet med Marocko måste vi rösta nej så länge domens villkor inte efterlevts. Det västsahariska folkets frihet kräver att vi agerar rättfärdigt och att EU inte profiterar på Västsaharas naturresurser.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.