– Kvinnors alldeles för dåliga pensioner måste bli bättre, säger Ida Östensson.

”Jag vill höra partiernas visioner inför framtiden”

2017-09-01 | FemPers padlock

100 FEMINISTER INFÖR VALET

Hur politikerna tänker sig att samhället ska utvecklas och konkreta idéer och förslag på hur de vill öka jämlikheten i samhället och minska de olika typer av utanförskap som ökar – det vill Ida Östensson höra om i valrörelsen.

Ida Östensson är ordförande och kommunikationsansvarig för Make equal.

Vad önskar du att valrörelsen inför riksdagsvalet 2018 ska handla om?

– Jag vill höra partiernas visioner för framtiden! Gärna konkreta idéer och förslag för hur de vill att vårt samhälle ska utvecklas, inte en massa luddiga icke-svar.  Mer konkret önskar jag fokus på hur partierna ska klara av att öka jämlikheten i samhället och minska de olika typer av utanförskap som jag ser öka alltmer. Kvinnors och utrikesföddas (och då särskilt utrikes födda kvinnors!) alldeles för dåliga pensioner måste lösas! Vi hoppas ju även självklart att partierna tar internet på allvar och ser till att det finns resurser att jobba mot det digitala våldet. 


Vilka är dina farhågor?

– Att politiken normaliserar Sverigedemokraterna och andra rasistiska partier alltmer och nästintill enbart förhåller sig till dem och slutar skapa eget. 


Och hur tror du att rikstäckande medier kommer att klara uppgiften?

– 
Jag hoppas bra, medierna har en viktig uppgift. Själv har jag Make equals värdeord (lösningsfokus, utmanande och inkluderande) som checklista vid mina mediala framträdanden. Kanske borde fler ha checklistor för vad de önskar fokusera på så att de inte tappar riktning när de är ”mitt i smeten”. 

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: