Ersätt bidragssystem, pension och a-kassa med basinkomst till alla från födelse till död, tycker Nike Markelius.

Ompröva synen på arbetsplikt – inför villkorslös basinkomst

2017-08-18 | FemPers padlock 1

100 FEMINISTER INFÖR VALET

Robotar och automatiseringen tar över jobben. Det är bra. En värdig lösning av arbetslösheten är fyradagarsvecka och införandet av basinkomst för alla – från vaggan till graven. Vi är inga arbetsmaskiner, säger Nike Markelius.

FAKTARUTA

Nike Markelius, musiker och skribent.

Vad önskar du att valrörelsen inför riksdagsvalet 2018 ska handla om?

 

– De tre viktigaste huvudfrågorna tycker jag är klassklyftor/försörjning, klimatet och kreativt motstånd mot patriarkatet. Att allt fler människor har allt svårare att försörja sig, att vi ser ett växande prekariat, samtidigt som automatisering och robotisering positivt nog tar över fler och fler av jobben, kan lösas värdigt genom införande av arbetstidsförkortning till fyra dagars arbetsvecka, samt basinkomst. Vi bör vi sluta skapa onödiga och påhittade jobb bara för att få in folk i selen, ompröva vår syn på arbetsplikt. Vi är inga arbetsmaskiner. Och jag ser bara en lösning på sikt och det är just basinkomst. Det är en av de viktigaste reformerna att börja arbeta fram inför nästa val. Att lägga ner kontrollorgan såsom Försäkringskassa och Arbetsförmedling som helt har spelat ut sin roll och sin trovärdighet. Lägga ner bidragssystem, pensioner och a-kassor och i stället betala ut en villkorslös basinkomst till alla från födelse till död.  

– Att Trump lämnar Parisavtalet är ju ett skrämmande steg i helt fel riktning, och det är viktigare än nånsin att alla andra medverkande länder sluter upp och gör vad som behövs för att uppnå målen med avtalet. Samtidigt behöver alla individer ta ansvarsfulla beslut varje dag. Det behöver Sveriges politiska partier underlätta, genom att till exempel införa fria resor med kollektivtrafiken och billigare tågbiljetter.  

– Att patriarkatet hindrar vår mänskliga utveckling ser vi allt för tydligt varje dag. Det går för långsamt med kvinnlig representation inom både kultur, politik och näringsverksamhet, i arbetsledning och beslutande organ. Så kallade kvinnoyrken, vårdande yrken, borde få rejäla lönelyft. Kommande regering behöver prioritera helt annorlunda och utjämna löneklyftor. Kanske med kvotering initialt.
Vilka är dina farhågor?

 

– Att de brun-blåa vindarna ska fortsätta blåsa sina omänskliga, dumdristiga och skadliga vindar över oss. I Sverige, i Europa och inte minst USA behöver folk ta sitt förnuft till fånga innan de går till valurnorna. Det är oerhört oroväckande med den utveckling vi ser, med högerextrema, rasistiska och populistiska ledare som vinner allt större popularitet i egoismens, girighetens och rädslornas tidevarv.
Och hur tror du att rikstäckande medier kommer att klara uppgiften den här gången?

 

– Jag tycker nog att det finns bra granskande och kaxig journalistik, men tyvärr främst i mindre publikationer som inte når så många. De som skriver och rapporterar i de större sammanhangen har en del att lära av unga hungriga revolterande journalister och det skulle behövas mer mod kan jag tycka, både i våra största tidningar, samt inom sådan public service som har stort genomslag till stora massor folk. Det är skarpt läge.

– Svårt att sia, antagligen blir det lika ängsligt som vanligt, med sneglande blickar åt höger och vänster och ner i myllan, när det istället skulle behövas krafttag för att skaka liv i den stelbenta ängsliga och rentav pinsamma svenska politiken som den förs i dag.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20170818 - Eva Lindmark

Mycket bra skrivet, Nike. Med en basinkomst får åtminstone till en basöverlevnad. Det kanske är en nödvändig väg att gå som du skrev. Ja jag tänker nog inte rösta alls i nästa val. Nu med en UFO känsla. Då finns inget parti för mig eller att man tillhör samhället ens. Vi som jobbar med enkla jobb ( som jag avskyr den benämningen).När alla vet att samhället skulle falla ihop utan vi som jobbar längst ner. /Eva Lindmark

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: