– Jag hyser inga större förhoppningar om rikstäckande medier nu när rasismen normaliseras, inte minst i medierna, säger Zahra Bayati.

Bekämpa diskrimineringen utan att gå i den populistiska fällan

2017-07-28 | FemPers padlock

100 FEMINISTER INFÖR VALET

– Jag vill se partierna lägga fram sina planer för hur de ska bekämpa diskriminering gällande kön, klass, funktion, etnicitet, sexualitet, religion, ras och andra grunder som människor upplever att de blir diskriminerade på, säger Zahra Bayati.

FAKTARUTA

Zahra Bayati är filosofie doktor, forskare och senior lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Vad önskar du att valrörelsen inför riksdagsvalet 2018 ska handla om?

– Rättvis fördelning av resurser som övergripande fråga önskar jag att valrörelsen ska handla om. Vill att partierna lägger fram sina planer för hur de ska bekämpa diskriminering gällande kön, klass, funktion, etnicitet, sexualitet, religion, ras och andra grunder som människor upplever att de blir diskriminerade på.


Vilka är dina farhågor?

– Att populistiska frågor ska ta över debatten och att invandrare och flyktingar görs till syndabockar. Som till exempel att män med ”invandrarbakgrund” adresseras som problemskapande och inte de patriarkala strukturerna – något som får både höger- och vänsterpopulister att ta chansen att visa sig som ”civiliserade” och ”hjälpsamma” befriare.


Hur tror du att rikstäckande medier kommer att klara uppgiften den här gången?

– Tyvärr hyser jag inga större förhoppningar om rikstäckande medier nu när rasismen normaliseras, inte minst i medierna. Nuförtiden blir ”avslöjanden” av hur unga ”invandrare” bär sig åt i utelivet viktigare än att avslöja hur många miljarder som försvinner i skatteflykt, pengar som påverkar välfärdens bevarande för hela befolkningen, från skola, vård, omsorg eller rättare sagt en hållbar samhällsutveckling.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: