Vanessa Marko befarar att medierna kommer att ignorera Fi trots att partiet behövs.

”Vi vill se bättre representation hos våra politiker!”

2017-07-18 | FemPers padlock

100 FEMINISTER INFÖR VALET

Den kommande valrörelsen vill Vanessa Marco se starka sakfrågor som berör och ett samhälle som organiserar sig på alla nivåer. Samtidigt befarar hon att okarismatiska ledare misslyckas med att ta striden mot SD.

FAKTARUTA

Vanessa Marko är grundare av Femtastic samt marknads- och kommunikationschef på Moriska paviljongen i Malmö.

Vad önskar du att valrörelsen inför riksdagsvalet 2018 ska handla om?

– Feminism inom skolan, idrotten och kulturen. Starka sakfrågor som berör, som motstånd mot SD, positiva förebilder och stark representation av minoritetsgrupper i medierna. Kultursfär som organiserar sig, idrotten som organiserar sig och skolan som organiserar sig för en positiv samhällsbild där mångkulturalism, minoritetsgrupper, subkulturer och jämställdhet lyfts som det viktigaste och bästa vi har i Sverige! Vill se bättre representation hos våra politiker!


Vilka är dina farhågor?

– Okarismatiska ledare som inte engagerar och som inte kan ta sig an Jimmy Åkesson i retoriska dueller, att medierna ignorerar Feministiskt initiativ trots att de behövs och är på väg in i riksdagen och att SD stärker sin position ytterligare.


Hur tror du att rikstäckande medier kommer att klara uppgiften den här gången?

– Svår fråga. Med tanke på besattheten av Trump och andra manliga idioter, så tror jag att riksmedierna kommer att fokusera på ett fåtal protagonister väldigt mycket. Men jag hoppas att jag blir förvånad då och då. Tror på radioreportage, stora bloggar, influencers inflytande och det offentliga rummet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: