Soheyla Yazdanpanah.

Efterlyser ett helhetsperspektiv på politiken

2017-07-07 | FemPers padlock

100 FEMINISTER INFÖR VALET

Vänsterns politik bör formuleras ur ett helhetsperspektiv och – inte minst – ta hänsyn till att regionala och lokala frågor hänger ihop och samverkar, säger forskaren Soheyla Yazdanpanah.

Soheyla Yazdanpanah är lektor i genusvetenskap vid Södertörns högskola och forskar om ojämlikhet i arbetslivet.

Vad önskar du att valrörelsen inför riksdagsvalet 2018 ska handla om?

– Den ökade ojämlikheten i samhället och vad vi behöver göra åt den. Jag önskar också att politiska partier på vänsterkanten hade ett helhetsgrepp när de formulerade politik. Under de senaste åren har det blivit tydligare än någonsin att politiken bör formuleras utifrån ett helhetsperspektiv, där välfärdsfrågor, säkerhetsfrågor, utrikesfrågor, globalisering, klimatförändring, miljöfrågor, migration med mera. Lokala, regionala och globala frågor hänger ihop och samverkar.

– En viktig strategi för vänsterfeminister tycker jag är att lägga sin energi på att själva formulera de problem som många människor upplever i samhället och komma med sina lösningar istället att lägga mycket energi och känslor på att avslöja andra.


Vilka är dina farhågor?

– Många. Först ett ökat stöd för Sverigedemokraterna som (ofta) följs av att de flesta partier flyttar sina positioner högerut. Ett annat att Centerpartiet, tillsammans med Sverigedemokraterna och andra som följer med, lyckas att göra frågan om ”enkla jobb” till en central fråga och samlar sympati för det. En samhällsutveckling med fördjupade klassklyftor, delvis i gamla och delvis i nya skepnader. Att vänstern och vänsterfeminister formar en politik i reaktion mot rasister och högern. Jag tycker att vi befinner oss i en tid där de progressiva politiska agerar mindre långsiktigt och enligt utarbetade planer utan mer reagerar mot det de inte gillar ...


Och hur tror du att rikstäckande medier kommer att klara uppgiften den här gången?

– Inga större förhoppningar på dem. Det finns dock enskilda journalister som bär stort ansvar. All respekt åt dem.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: