Riksdagsledamoten Barbro Westerholm, 84, vill ha en arbetsmarknad öppen för alla som kan och vill arbeta.

Mot åldersdiskriminering – var fjärde väljare är 65 eller äldre!

2017-06-30 | FemPers padlock

100 FEMINISTER INFÖR VALET

Lyft fram de äldres villkor och behov i valrörelsen: pensionerna ska gå att leva på, öppna arbetsmarknaden för de som vill jobba och öka tillgången på sjukvård och omsorg, säger Barbro Westerholm (L).

FAKTARUTA

Barbro Westerholm är riksdagsledamot för Liberalerna.


Vad önskar du att valrörelsen inför riksdagsvalet 2018 ska handla om?

– En fjärdedel av väljarna är 65 år eller äldre. Majoriteten är kvinnor vilket är en följd av att kvinnor i snitt lever fyra år längre än män. Kvinnors pensioner ligger på cirka 70 procent av männens beroende på att de arbetat deltid och i låglöneyrken. Jag önskar att valrörelsen fokuserar på detta och övriga behov den här generationen har. Den är inte att se som ett kollektiv utan som individer som är olika varandra. Det de har gemensamt är att de är rika på levda år, kunskap och livserfarenhet. De måste ses som en tillgång i samhället. Arbetsmarknaden måste öppnas för den som vill och kan arbeta högre upp i åldrarna. Det ideella arbete som många gör, främst kvinnor, i egenskap av anhörig/närståendevårdare måste stödjas. Samtidigt måste deras pensioner gå att leva på, det måste finnas tillgång till lämpliga bostäder samt sjukvård och omsorg av hög kvalitet. Detta vill jag ska lyftas fram i valrörelsen liksom hur och när finansieringen av de olika insatserna kan säkras. Det handlar också om att bekämpa den ålders- och könsdiskriminering som finns i samhället.


Vilka är dina farhågor?

– Att vi får en valrörelse präglad av välviljans hyckleri, att man faller för att lova mer än som går att hålla och därmed lurar väljarna.


Och hur tror du att rikstäckande medier kommer att klara uppgiften?

– Jag hoppas att medierna ger en ärlig bild av vilka behov som behöver tillgodoses och i vilken prioriteringsordning de kan mötas. Man kan inte få allt på en gång.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: