”Jag tror på det europeiska samarbetet”

2017-06-30 | FemPers padlock

100 FEMINISTER INFÖR VALET

Gemensam politik för att lösa frågor som klimathotet och migrationen krävs på europeisk och på global nivå. Det säger Kvinna till kvinnas generalsekreterare Lena Ag.

Lena Ag är generalsekreterare på Kvinna till kvinna

Vad önskar du att valrörelsen inför riksdagsvalet 2018 ska handla om?

– Drömmen är ju en debatt som handlar mindre om spelteori (det viss säga om vem som ska sitta i regeringen) och mer om sakfrågor. För mig är hållbarhetsfrågor otroligt viktiga och det betyder både jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, frågor om hur det svenska samhället kan bli mer inkluderande och rättvist, och hur vi ska få till en grön tillväxt. Frågor om kvinnors rättigheter, inflytande i samhället och frihet att ta egna beslut är en förutsättning för för vårt lands välfärd och framgång, men också för hållbar utveckling globalt. Gemensam politik för att lösa klimathotet och migrationsfrågorna krävs på europeisk och på global nivå. Jag tror på det europeiska samarbetet för fred och utveckling – men det krävs en ändrad politik för att möta dagens komplexa säkerhetsproblem.


Vilka är dina farhågor?

– Att de nationalistiska och nazistiska rörelsernas våld och extremism får Sverigedemokraterna att framstå som harmlösa, och att normaliseringen av SD därmed fortsätter. Att det svenska samhället har blivit så passiviserat av att de är många som haft det så bra så länge att vi har glömt att det krävdes motstånd, kamp och visioner om rättvisa och människovärde för att bygga välfärdslandet Sverige. Att åsiktskorridorerna cementeras så till den milda grad att människor med skilda bakgrunder och uppfattningar inte möts någonstans – på sikt är det ett hot mot det demokratiska samtalet. Att de institutioner, inklusive ”den tredje statsmakten” (medierna), som ska upprätthålla vår demokrati, inte är uppmärksamma nog och kan försvara den. Och att vi inte upptäcker det förrän det är för sent.

Och hur tror du att rikstäckande medier kommer att klara uppgiften?

– Jag förväntar mig att medierna ska klara detta på ett förtjänstfullt sätt med respekt för de pressetiska spelreglerna och de demokratiska värderingar som utgör vårt samhälles stomme.  

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: