Linn Hansén utgör tillsammans med Göran Dahlberg redaktionen för Glänta.

Helkväll ska belysa aktuella antirasistiska debatter

2017-06-27 | Felicia Mulinari padlock

KULTUR

Istället för fest och monter på Bokmässan anordnar tidskriften Glänta en helkväll med fokus på antirasistiska strategier.
– Att vi arrangerar den här kvällen har givetvis med Bokmässans ställningstagande att göra, men i högre grad med att vi befinner oss i en situation där nationalistiska och fascistiska krafter i Sverige och Europa siktar in sig på kulturpolitiken, säger Linn Hansén, en av tidskriftens redaktörer.

FAKTA/Scener och samtal

Ett litteraturevenemang arrangerat av tidskriften Glänta samtidigt som Bokmässan men utan nazister. Hela programmet.


RELATERADE ARTIKLAR:

2017-03-28 Inga nazister på Lisa Bjurwalds litteraturmingel

2016-12-16 Bokmässan öppnar för Nya tider

2016-09-27 Alternativa mässan nådde utanför sina vanliga kretsar

2016-09-27 Inför nästa år krävs nazifri bokmässa

2016-09-22 Manifestation och mingel inne på Bokmässan

2016-08-31 Bokmässan ändrar sig igen

2016-08-19 Ett märkligt sätt att minnas

2016-08-19 Bokmässan backar om nya tider

2016-09-09 Bokmässan – att bojkotta eller inte bojkotta


Kulturtidskriften Gläntas fest brukar vara ett stående inslag på Bokmässan. I år ordnas istället en helkväll med fokus på antirasistiska strategier i samband med den alternativa varianten Scener och samtal. Kvällen leds av litteraturkollektivet Ce(n)sur som tillsammans med artister och skribenter som Erik Lundin, Lina Ekdahl, Elisabeth Hjorth, Judith Kiros, Mara Lee, Patricia Lorenzoni, Edda Manga, Anna-Maria Sörberg och många fler, förhåller sig till antirasistiska strategier.

Tanken är att kvällen ska diskutera frågor som kommit upp i samband med Nya tiders medverkan på Bokmässan men också andra saker som hänt under året.

Linn Hansén, poet och redaktör för Glänta är en av de som har satt ihop programmet.

– Kvällen kommer att inledas med läsningar, samtal, mikroföreläsningar och musikframträdanden av ett större antal poeter och teoretiker, artister och aktivister, och sedan fortsätta med dansgolv och bar.


Varför har ni valt att bojkotta Bokmässan?

– När vi i vintras, efter att bland annat skrivit ett öppet brev till Bokmässan och träffat deras ledning, bestämde oss för att inte ha någon monter på mässan pratade vi inte om det i termer av bojkott. Av flera skäl, inte minst för att vi vid den tidpunkten inte förstått det som att några andra förlag eller tidskrifter tänkt låta bli, och en bojkott kräver att man är många – sedan dess har, glädjande nog, mycket hänt.

– För vår del är det viktiga vad vi gör istället. Och i det här läget tror vi det är mest relevant att skapa ett sammanhang där strategier kan diskuteras och förhoppningsvis formuleras; hur gör vi för att fortsätta göra det vi gör, och samtidigt förstärka ett motstånd mot en politisk utveckling i rasistisk och fascistisk riktning?

– Att vi arrangerar den här kvällen har givetvis med Bokmässans ställningstagande att göra, men i högre grad med att vi, oavsett hur vi väljer att handskas med just det, befinner oss i en situation där nationalistiska och fascistiska krafter i Sverige och Europa siktar in sig på kulturpolitiken, vilket vi oundvikligen måste förhålla oss till, med gemensamma strategier, men också med strategier som skiljer sig åt.


Vilka diskussioner vill ni lyfta i och med kvällen?

– Vi kommer att börja i grundläggande frågor om likhet och skillnad: Vilka likheter, gemensamheter eller skillnader betyder mest i kampen mot rasism? Vilka föreställningar om vi och dom styr våra val och strategier? I vilka lägen är det viktigt att mötas på samma plats, när är det bäst att ta avstånd? Bokmässan är ett bra exempel på en situation där dessa frågor blir akuta, samtidigt är den en specifik händelse med sina specifika förutsättningar, och kan inte bli facit för hur man bäst agerar i andra fall, vilket bara är ett skäl till att frågor som dessa behöver diskuteras på många olika nivåer, och över tid.

– Vårt arrangemang är förvisso en enstaka kväll, men vi kommer att följa upp den med föreläsningar på Världskulturmuseet under hösten, om just likhet och skillnad, och längre fram ett nummer kring samma frågor.


Vad ser du mest fram emot i programmet för den alternativa mässan?

– Jag har följt arbetet med Scener och samtal på rätt nära håll, eftersom det lagts och koordinerats av Göteborgs litteraturhus som sitter i samma hus som vår redaktion, och inte förrän arrangemanget nådde medierna blev det ”alternativt”. Tvärtom har det hela tiden varit en, kanske oväntat, bred samling av författare, organisationer, journalister och andra som varit med och arbetat fram programmet. Jag brukar inte sätta särskilt stort hopp till litteraturvärlden, men just den här gången har jag överraskats av konstruktiviteten och förmågan att samarbeta.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.