Partiledartal av Annie Lööf, Center, på Politikerveckan Järva 2017.

#järvaveckan: Näringsliv och välfärd

2017-06-16 | Sholeh Irani padlock

EKONOMI

Trygghet och minskat regelkrångel stod i fokus när representanter för riksdagspartierna debatterade företagarfrågor efter medborgarpanelens lägesbeskrivning på Centerpartiets dag i Järva, norr om Stockholm, under den pågående politikerveckan. Från vänsterhåll lyftes även välfärdssatsningar som förutsättning för företagandet.

RELATERADE ARTIKLAR:

2017-06-16 | #järvaveckan: Näringsliv och välfärd

2017-06-13 | #järvaveckan: Politikerna kan lära sig av lärarna

2017-06-13 | Kvinnorättstema inledde politikerveckan i Järva

2015-05-29 | Ska vi kalla oss kreoler

2013-08-16 | Asylstafetten firar målgång

2013-04-25 | Att spela i samma lag eller inte

2013-02-01 | Om meningen med livet med Moa Svan

Hur mår näringslivet i Järva, frågade moderatorn Olle Wästberg till en panel av företagare från orten. Hossein Alfek, ordförande i Tensta företagarförening berättade om nystartade företag som anställer lokalt och möjliggör hållbara anställningar. Salam Kurda från Husby företagsförening, som själv utsatts upprepande gånger för rån och kriminalitet, sade att politiker måste lyssna på företagare i Järva.

– Företag i Järva mår dåligt!

Han i likhet med de flesta paneldeltagarna under dagen menade att kriminalitet och otrygghet drabbar både småföretagare och boende.


Politikerdebatt

Diskussionen på panelsamtalet mellan representanter från politiska partier dominerades också delvis av trygghetsproblematiken, men också bostadspolitik, kommunikation och kollektivtrafik, byråkrati och regelkrångel för företagarna som hinder i etableringen.

Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad försäkrade att trygghet för företag står högst upp i politiska dagordningen och att det finns fler företagare i Stockholm i dag jämfört med tidigare år. Karin Ernlund, gruppledare i fullmäktige för Centerpartiet, menade dock att företagare inte är nöjda med Stockholms stads bemötande. Hon nämnde Alliansens löfte att flytta 650 kommunaljobb till Järva och med detta skapa underlag för service samt betonade vikten av att fler företag med kvinnor i spetsen får stöd. Håkan Svenneling, ledamot i riksdagens näringsutskott för Vänsterpartiet och Jennifer Råsten, näringspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ, betonade behovet av välfärdssatsningar som lösning på Järvas problem. Avgörande satsningar som enligt Svenneling (V) leder till större köpkraft hos svaga grupper, barnfamiljer och pensionärer och som i sin tur stärker lokalt företagande. De flesta paneldeltagarna betonade vikten av trygghet och minskat regelkrångel för företagare, och Råsten (Fi) håller med om behovet men menade att trygghet – förutom vad Allianspartierna beskrev – även omfattar socialförsäkring, bättre och jämställda villkor för att kunna ta steget och starta eget.


Partiledartal

Centerledaren Annie Lööf avslutade onsdagen på politikerveckan i Järva med ett tal som främst fokuserade på trygghetsfrågan. Utanförskapet i förorterna kan brytas genom satsningar på företagare och fler poliser, inriktade på trygghet, lag och ordning, menade Lööf. Alla ska kunna känna trygghet oavsett var i landet de bor, i förorten eller på glesbygden som hon framhöll delvis har liknande problem. Det handlar om jobben och att känna trygghet.

– Klyftorna oroar mig väldigt mycket. Vi måste minska dem och hålla ihop Sverige oavsett om det är glesbygd eller förorter det handlar om.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: