Feministiskt initiativ mår strålande, enligt partiledare Gudrun Schyman.

Mer än lovligt naiv inställning till nazister, Alice Bah Kuhnke!

2017-06-15 | Gudrun Schyman padlock

KRÖNIKA/INRIKES

”När Feministiskt initiativ väljer att inte åka till Almedalen är det för att vi inte kan garantera säkerhet för våra medlemmar”, skriver Gudrun Schyman (Fi) och ifrågasätter att Sveriges demokratiminister tar på sitt ansvar att vara där och argumentera mot, hellre än att sätta stopp för nazisterna.

Gudrun Schyman är partiledare för Feministiskt initiativ och återkommande inrikespolitisk krönikör i Feministiskt perspektiv.

Jag vill inte inskränka i mötesfriheten för det är att öppna dörren till ett sluttande plan, sade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i Ekots lördagsintervju den 10 juni, som svar på frågor om Nordiska motståndsrörelsens (NMR) närvaro i Almedalen. Hon menade att antidemokrater ska bekämpas med demokratiska medel och att hennes ansvar är att vara där fascismen visar sitt ansikte.

Hon vill heller inte förbjuda nazistisk organisering trots att Sverige skrivit under FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering. Den instiftades redan 1965 (CERD) till minne av massakern i Sharpville, Sydafrika, där 69 människor sköts ihjäl av polisen i protester mot apartheid. Sverige ratificerade den 1972, men uppfyller inte sina åtaganden och har vid ett flertal tillfällen fått kritik av FN:s rasdiskrimineringskommitté för detta.

Konventionen kräver av alla undertecknande stater att de avskaffar organisationer som främjar och uppmanar till rasdiskriminering. Men Sverige vägrar fortfarande att förbjuda nazistisk organisering. I FN-kommitténs senaste rapport om Sverige uttrycker kommittén en oro över att rasistiska och extremistiska organisationer tillåts att fortsätta verka i Sverige.

Feministiskt initiativ har beslutat att inte närvara i Almedalen om inte beslutet om att tillåta Nordiska motståndsrörelsen rivs upp.

Demokratiministern vill inte att nazistiska organisationer ska hindras från att delta i det demokratiska samtalet i det offentliga rummet och hon tar på sitt ansvar att vara där och argumentera mot. Jag måste säga att jag tycker det är mer än lovligt naivt detta resonemang!

Tror demokratiminstern att organisationen NMR diskuterar på demokratiskt grund? Tänker sig demokratiminstern ett panelsamtal partikollegor emellan? NMR vill ju avskaffa demokratin!

När Feministiskt initiativ väljer att inte åka till Almedalen är det för att vi inte kan garantera säkerhet för våra medlemmar. Det är för att vi vet att NMR inte är en demokratisk organisation utan en organisation som, med alla medel, vill störta den liberala demokratin och införa ”folkdemokrati”. Norden ska bli ett eget land där personer som bedriver ”folkfientlig verksamhet”, det vill säga personer som aktivt arbetar för invandring och rasblandning, ska få sina rättigheter indragna, kunna fällas i folkdomstolar och berövas sitt medborgarskap. Enligt NMR är invandring att jämställa med folkmord på det nordiska folket. Allt detta finns att läsa på organisationens hemsida.

Det här betyder att våra medlemmar och sympatisörer, och många fler som är direkt berörda av nazisternas hat; hbtq-personer, romer, afrosvenskar, judar, muslimer, personer som blir rasifierade, organiserade politiska motståndare som feminister, antirasister och antifascister – alla är NMR:s måltavlor. Vi vet också att NMR:s medlemmar tillgriper våld. Det pågår just nu rättegångar och flera av deras medlemmar har dömts för misshandel och attentat. Det är också den vetskapen som gör att den mångfaldsparad som är tänkt att hållas under Almedalsveckan har fått propåer om att flytta på sig. Det är också därför som det diskuteras att evakuera ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Vilket skedde när NMR höll tal på 1 maj i Borlänge och Falun.

Feministiskt initiativ har fått kritik för att vi inte vill ”ta debatten” men varför är det just de personer som NMR vill mörda som ska göra det? Och varför finns det ingen solidaritet med NMR:s tänkta offer från det etablerade samhället? Varför är det så självklart för så många att delta i ett arrangemang där demokratins möjligheter inte längre garanteras alla?

Hur kan Sveriges riksdag delta? Hur kan länsstyrelser och regioner delta? Hur kan universitet och lärosäten delta? Hur kan fackföreningsrörelsen och folkbildningen delta? Alla vi som vill värna och utveckla demokratin borde väl våga säga stopp. NMR:s närvaro hotar medborgares säkerhet. Är inte det tillräckligt för att säga stopp?

Almedalsveckan har tidigare fått kritik för att alltmer bli ett rosé-mingel för det etablerade Sverige. Priserna trissas upp, vilket gör att allt fler – både enskilda och organisationer – lämnas utanför. En berättigad kritik, men ändå är vi många som har uppskattat mötesplatserna och tillgången till debatt och diskussion.

Nu handlar det inte om pengar. Nu handlar det om själva kärnan i samhället. Nu handlar det om demokratins räckvidd och det faktum att icke demokratiska organisationer får delta på bekostnad av att många utestängs. När inte ens landets demokratiminister ser att det sluttande planet i själva verket är ett stup då är vi illa ute.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: