Per Lagerström (moderator), Annika Wennman, Katerina Kourgiali och Magnus Duvnäs.

#järvaveckan: Politikerna kan lära av lärarna

2017-06-13 | Maxime Persdotter Wallström padlock

INRIKES

På måndagen var det Miljöpartiets dag på politikerveckan i Järva. Utbildning och skolor i utsatta områden var temat som livligt diskuterades.
– Jag hoppas att politikerna tar till sig vad som sägs här, de kan nog lära sig mycket av de som faktiskt jobbar i skolan, kommenterar besökaren Artin.

RELATERADE ARTIKLAR:

2017-06-15 | #järvaveckan: Arbetslösheten minskar inte för alla

2017-06-13 | #järvaveckan: Politikerna kan lära sig av lärarna

2017-06-13 | Kvinnorättstema inledde politikerveckan i Järva

Politikerveckan i Järva har nu tagit fart. På måndagen var det Miljöpartiets dag och temat var utbildning och skolor i utsatta områden. Miljöpartiets ena språkrör och tillika utbildningsminister Gustav Fridolin höll dagens partiledartal där han bland annat pratade om klimatet, ojämlikheten och kampen mot organiserad brottslighet. Han kritiserade mediebilden av orten och hyllade de idrottsledare, tjejjourer, nattvandrare och andra aktörer ur civilsamhället som stöttar unga runt om i landet.

– Man ska aldrig begränsas av var man bor eller vilken skola man går i, alla skolor måste ge barnen utrymme att drömma och verktygen att förverkliga de drömmarna, sade Gustav Fridolin i sitt tal.

Men innan dess var det medborgarna som fick säga sitt. Under politikerveckan börjar eftermiddagarna på Spånga IP med en medborgarpanel där lokala aktörer får diskutera politiska frågor i relation till den lokala kontexten. Då måndagens tema var utbildning och skola var två rektorer på plats – Annika Wennman på Fryshusets grundskola Västra och Magnus Duvnäs på Husbygårdskolan. Därtill var Katerina Kourgiali med i panelen, Järvabo och elevassistent på Fryshuset, som valt att börja jobba i det område där hon själv växte upp.

– Jag brinner för att jobba med just mitt område. Jag är uppvuxen i ett så kallat problemområde, men jag tror att lösningen finns i problemet, att det är vi som bor här som sitter på lösningarna, säger Katerina Kourgiali.

Det fria skolvalet och segregation var något som diskuterades flitigt under eftermiddagen i Järva. Enligt Magnus Duvnäs är just kombinationen mellan dessa två den största utmaningen för skolan i dag – nya skolor etableras främst i innerstan och skolorna i orten anses vara så dåliga att eleverna flyr. Men enligt Annika Wennman har skolan som sådan potential att verka emot dessa krafter:

– Alla ska komma igenom skolan så om vi lyckas med det så kan den fungera som en överbryggning mellan klyftorna. Men vi behöver mer resurser för att det ska gå. Vi måste satsa på skolan och speciellt på personalen, vi behöver locka hit de bästa lärarna för att kunna arbeta emot klyftorna, men det kostar pengar.

Samsyn och samarbete nämndes flera gånger under samtalet. Mer samarbete skolor emellan och ett levande samtal om hur skolan kan jobba för att eleverna ska känna sig trygga och lyckas efterfrågades. Och än en gång: mer resurser och fler bra lärare till skolorna i orten.

– Men det handlar inte bara om mer resurser. Vi i skolorna måste också börja tänka till för att kunna använda de resurser vi har på bästa sätt och hur vi kan bygga på personalens vilja och kompetens, sa Magnus Duvnäs.

Publiken var engagerad och satt enträget kvar under panelsamtalet trots den hotande grå himlen och åskdunder.

– Problemen som finns här i Spånga finns ju inte bara här, utan på många platser i landet, säger 18-åriga Artin som var en av de som var på plats för att lyssna på vad medborgarpanelen hade att säga. Han besöker politikerveckan för att lära sig mer om vad de politiska partierna verkligen står för inför nästa års val – det första valet han får rösta i.

– Jag hoppas att politikerna tar till sig vad som sägs här, de kan nog lära sig mycket av de som faktiskt jobbar i skolan, säger Artin, som inte vill säga sitt efternamn.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.