I helgen inleddes Järvaveckan, och första partiledartalet hölls av Victoria Kawesa, partiledare för Feministiskt initiativ.

Kvinnorättstema inledde politikerveckan i Järva

2017-06-13 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

I och med att samtliga partiledare tackade ja, så kom också medierna – och polisen. Politikerveckan i Järva inleddes på lördagen på ett mestadels soligt Spånga IP i norra Stockholm med kvinnor i förorten som tema, och partiledartal av Feministiskt initiativs Victoria Kawesa.

RELATERADE ARTIKLAR:

2017-06-16 | #järvaveckan: Näringsliv och välfärd

2017-06-15 | #järvaveckan: Arbetslösheten minskar inte för alla

2017-06-13 | #järvaveckan: Politikerna kan lära sig av lärarna

2017-04-25 | Ett liv är lika mycket värt i Järva som någon annanstans

2016-08-16 | Mer än en bänk

2016-07-27 |Pride Järva möttes av queera antirasister

2015-07-21 | ”Pride är vårt inte rasisternas”

Järvaveckan är en politikervecka med liknande upplägg som Almedalen – panelsamtal, utställare och partiledartal, samt hög medienärvaro. Men inget rosémingel. Syftet är att öka valdeltagandet och minska avståndet mellan politiker och invånare, samt skapa bättre förutsättningar för boende att engagera sig i politiken, och sätta lokalinvånarnas frågor på den politiska agendan.

I helgen invigdes Järvaveckan med tal av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Även om det är första gången samtliga partiledare medverkar, är detta andra gången Järvaveckan arrangeras av The global village, en förening som initiativtagaren Ahmed Abdirahman startat för ändamålet. Politikerveckan stöds av en rad sponsorer och Fryshuset, ABF Stockholm, Stockholms stad samt Prime som partners.

En oro och misstanke som framskymtade i publikfrågor var att partiledarna är på plats enbart för att det snart är val, och i Järva finns röster att värva. Här finns den valkrets som 2014 hade det lägsta valdeltagandet i Sverige, med 40,8 procent.

Och även om de politiska samtalen under helgen i stor utsträckning handlade om att hitta lösningar på problem, presenterades en undersökning på invigningsdagen som visar att framtidstron gror. Den är större i Järva än generellt i Sverige. Undersökningen har tagits fram på uppdrag av The global village och ABF Stockholm och satte tonen inför en vecka som också handlar om att visa sidor av det svenska samhället som skyms i ensidig medierapportering.

Den orättvisa bilden av orten bidrar enligt Victoria Kawesa (Fi) till att människor inte ser politiken som ett verktyg för förändring. I sitt partiledartal kunde hon, som flydde Uganda som nioåring och växte upp i Tensta, genomgående hänvisa till egna erfarenheter. Hon tog upp strukturell diskriminering, rasism och en vardag fylld av hat och hot. Hon riktade hård kritik mot det svenska samhällets slapphet när det gäller att stoppa det rasistiska, högerextremistiska våldet och uppmanade övriga partier att göra som Fi och bojkotta Almedalen.

– Det finns ingen demokrati utan mänskliga rättigheter, och mänskliga rättigheter hotas av nazister och fascister. Vi måste välja vilket Sverige vi vill ha, vi måste stå på den rätta sidan av historien, säger hon och tackar föreningen The global village för Järvaveckan, ”där människor som marginaliseras från Almedalen kan känna sig delaktiga i det politiska samtalet”.

Temat för dagen och panelsamtalen som föregick partiledartalet var kvinnor i förorten, och Kawesa passade på att tillbakavisa påståenden om att Fi sviker.

– Jag vill betona att vi som antirasistiska feminister aldrig, aldrig kommer att acceptera att unga flickors och unga hbtq-personers liv begränsas av hedersnormer.

– I de kommuner Fi har mandat driver vi den mest ambitiösa politiken mot alla former av våld, inklusive det i namn av heder.

Som exempel tog Kawesa upp nolltolerans barnäktenskap, antivåldsprogram i skolorna, säkrad finansiering av kvinnojourer, permanentning av kunskapscentret Origo i Stockholm och betonade att Fi utgör en tydlig motsats till ”den högeeextrema, nationalistiska politik som SD vill genomföra med hjälp av Alliansen”.

– Under veckan kommer ni att få lyssna på flera politiker från riksdagspartier, som kommer att kalla sig feminister och antirasister. Frågan är inte vad de kallar sig utan vad de gör.
Shannet Fessehazion, ekonom och boende i Husby.

– Jag kom hit främst för att lyssna på politikerna och visa mitt stöd för Järva politikervecka. Jag tycker att det är ett jättebra initiativ, så jag ville vara här och visa mitt stöd, berättar hon.

Första intrycket är positivt, både lokalbor och besökare utifrån, vilket Fessehazion ser positivt på.

– Det är viktigt att folk härifrån visar sitt stöd och visar att de bryr sig, men även folk utifrån för vi lever ändå i samma samhälle och jag tycker att det är viktigt att alla visar intresse och engagemang för vad som händer i Sverige helt enkelt, i Järva men även i stort, i landet.

Vi träffas mot slutet av första dagen, som är Feministiskt initiativs dag. Partiledaren Victoria Kawesa har just hållit sitt tal. Shannet Fessehazion tycker att det var ett bra tal, som tog upp bra punkter.

– Hon pratade mycket om rasism som jag också tycker är jätteviktigt att lyfta fram, som svart kvinna, hur mycket hat hon utsätts för i sin vardag. Det var bra att hon tog upp det och visar att det inte är okej. Jag förstår att hon bojkottar Almedalen.

Vilka förväntningar har du på fortsättningen?

– Jag hoppas att det fortsätter som i dag, att det kommer hit folk från Järva men även utifrån, att man kan göra sin röst hörd, prata med politikerna, lyssna till olika panelsamtal.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.