Linnéa Engström, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Jämställdhet kan rädda haven

2017-06-07 | Linnéa Engström padlock

UTRIKES/EUKRÖNIKAN

”Utmaningarna med att säkra rent vatten för jordens befolkning är överväldigande. Utan rent vatten ingen jämställdhet, och precis som alla hållbarhetsmålen hör ihop så går vatten och jämställdhet hand i hand”, skriver Linnéa Engström (MP) medan världens ledare är samlade på havskonferens i New York.

Linnéa Engström är EU-parlamentariker för Miljöpartiet och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv

Den här veckan samlas världens ledare i New York för att diskutera hållbarhetsmål 14, målet om hav, sjöar, floder och vattendrag. Det är en unik samling. För första gången adresseras de akuta och svåra utmaningar som jordens vatten och hav står inför och Sverige är tillsammans med Fiji värdar för mötet.

Ur vatten skapades mänskligheten och den amerikanska presidenten John F Kennedy menade att när vi söker oss till vårt ursprung, så söker vi oss till vatten. I ådrorna har vi nämligen exakt samma procentandel salt som finns i havsvattnet. Det är en vacker tanke. Men hur behandlar vi vårt ursprung vattnet? Utan vatten inget liv.

Utmaningarna som diskuteras under FN-konferensen är några av de största, och de som jag arbetar dagligen med i EU-parlamentet: att stoppa föroreningen av plast i haven, stoppa överfisket och det illegala fisket och säkra haven från klimatförändringarnas konsekvenser.

Plast bryts ner till mikroplast som förgiftar däggdjur och fisk genom hela näringskedjan, och kommer slutligen in i våra kroppar. Illegalt fiske slår undan benen för allt arbete som görs för hållbart förvaltande. Om vi inte vet hur stort fisketrycket är, hur ska vi då kunna säkra en långsiktig förvaltning av fiskebestånden så att vi inte utarmar dem? Det är också ytterst svårt att skilja havsfrågorna från klimatfrågan. Haven fungerar som vår livlina och buffert och absorberar i stor utsträckning de utsläpp av koldioxid som vi i ökande grad släpper ut globalt.

Min nya bok heter Queen-fish, recept för en hållbar utveckling och tar upp hur kvinnor är centrala för förvaltningen av våra hav, matsäkerhet och klimatfrågan. Kvinnor utgör mer än hälften av arbetsstyrkan inom fiskesektorn, men deras arbete är osynliggjort i de flesta ekonomier. Kvinnors centrala roll för matsäkerhet världen över, då det är de som processar fiskeprodukter för lokala marknader, nämns inte i EU:s fiskeavtal eller kommunikationer om blå tillväxt och havsförvaltning. Den här sektorn kommer att öka. När vi utarmat jordens resurser på land, och när klimatförändringarna gör att produktiv jordbruksmark torkar ut, då vänder många blicken mot havet.

Men det finns hopp. Vi har äntligen problemen på bordet och världens ledare samlade för att diskutera dem. Sverige spelar en viktig roll där med vårt goda förtroende inom jämställdhetsfrågor och havsfrågor. Vi har det nya Parisavtalet med skrivningar om mänskliga rättigheter och jämställdhet som en förutsättning för att klara klimatet. Och vi har dedikerade politiker både nationellt och på EU-nivå som tar tag i frågorna.

Utmaningarna med att säkra rent vatten för jordens befolkning är överväldigande. Utan rent vatten ingen jämställdhet, och precis som alla hållbarhetsmålen hör ihop så går vatten och jämställdhet hand i hand. Det är bra och välbehövligt att vi nu måste tänka mer holistiskt, och utmana oss själva med att länka ihop olika hållbarhetsperspektiv. Vi måste satsa på kvinnor i fiskesektorn och lyfta fram deras arbete, för en hållbar förvaltning av våra fiskeresurser, för matsäkerhet och för allas lika rättigheter.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: