Maria Pettersson, partisekreterare (Fi).

”Vårt förtroende för Victoria Kawesa är oförändrat”

2017-06-04 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Victoria Kawesa, partiledare för Feministiskt initiativ (Fi) har delgivits misstanke om brott mot upphovsrättslagen med anledning av de plagiatanklagelser som Feministiskt perspektiv tidigare rapporterat om.
– Vi välkomnar att man utreder brott och att makten granskas och därför måste processen få ha sin gång, säger Maria Petterson, partisekreterare för Fi.

RELATERADE ARTIKLAR:

2017-04-26 | Krav på skärpta regler efter plagiatanklagelser mot Kawesa

2017-03-23 | Hon kan bli Sveriges första svarta partiledare

2016-12-06 | #g16: Även inom akademin krävs mobilisering mot rasism

Vad kände valberedningen och partistyrelsen till om anklagelserna mot Victoria Kawesa när hon valdes till partiledare i mars?

– Vi kände till detta och Victoria Kawesa hade själv berättat om det offentligt. Inför kongressen var vår valberedning i kontakt med både Per Gyberg på Linköpings universitet och Cecilia Rosengren vid Göteborgs universitet, som menar att detta ärende var hanterat och klart. Valberedningen fick då också beskedet att Victoria hanterat händelsen mycket professionellt och gjort allt hon kunnat för att åtgärda sitt misstag. Doktorandföreningen har inte varit nöjda med att saken ansetts hanterad och klar från universitetens sida utan har velat se en rättslig prövning av frågan.


Kawesa har nu delgivits misstanke om brott. Vad är Fi:s kommentar?

– Det pågår en förundersökning och den är sekretessbelagd. Därför har vi inte tagit del av den. Vi välkomnar att man utreder brott och att makten granskas och därför måste processen få ha sin gång. En förundersökning innebär inte att man är dömd. Det är viktigt att komma ihåg. Vårt förtroende för Victoria Kawesa är oförändrat.


Hur påverkar anklagelserna om plagiat förtroendet för Kawesa inom partiet och bland potentiella väljare?

– Ingenting har ändrats vad gäller vårt förtroende för Victoria Kawesa. Detta var väl känt när hon valdes av kongressen och både Victoria Kawesa själv och vi som parti har varit öppna med vad som hänt.


Victoria Kawesa har redan innan hon valdes till partiledare utsatts för omfattande rasistiska trakasserier och hot. Hur påverkas hotbilden och partiets beredskap av den mediala uppmärksamheten kring plagiatanklagelserna?

– Det rasistiska och sexistiska hatet och hoten är ständigt påtagligt för oss antirasistiska feminister som arbetar politiskt. Victoria Kawesa är som första svarta partiledare extra utsatt. Vi har gjort flera polisanmälningar för de hot hon utsatts för, även innan hon blev partiledare. Vi har kontakt med polisen. Samtidigt är det är ett mycket allvarligt problem som inte kan läggas på Feministiskt initiativ och våra aktivister. De rasistiska och sexistiska hoten mot Victoria Kawesa och andra förtroendevalda är inte bara livsfarliga för dem personligen det är också livsfarligt för hela vår demokratin. Hot och våld, tystar och dödar – människor och det demokratiska samhället.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.