Emelie Baiden är verksamhetsutvecklare på ABF Stockholm.

Inget Feministiskt forum i Stockholm i maj i år

2017-05-05 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Så här års brukar förberedelserna inför Feministiskt forum i Stockholm pågå för fullt, men redan i fjol knakade det i fogarna.
– Vår ambition är att vi ska genomföra forumet men vi kommer av olika anledningar skjuta på det i år, säger Emelie Baiden, verksamhetsutvecklare på ABF Stockholm.

Förra året lämnade arbetsgruppen som i samarbete med ABF Stockholm brukar arrangera Feministiskt forum i maj varje år sedan 2005 över stafettpinnen till ABF. Det är så Emelie Baiden beskriver saken. ABF Stockholms ambition är att fortsätta med årliga feministmöten, men varken datum eller nytt namn är fastslaget än och nästa gång blir det troligen helt i egen regi.

– Vi har inte helt stängt dörren för att söka upp andra samverkanspartners för att genomföra forumet, så det kan fortfarande hända att det fortfarande sker i samarbete med en annan aktör som i så fall också får inflytande över utformningen, säger hon.

Förhoppningen och planen är enligt Baiden att kunna genomföra ett feministmöte vintern 2017-2018. Arbetsgruppen som tidigare genomfört forumet har lämnat över stafettpinnen, och något ytterligare samarbete i den form som var kommer inte bli aktuellt. Däremot kan Feministiskt forum fortfarande också komma att återuppstå, även om inga interna diskussioner förts om det än.

”Även om vi pausat lite så har vi inte gått i graven än, utan håller det vidöppet för en återuppståndelse – frågan är bara i vilken skepnad och när”, meddelar Matilda Johansson för Feministiskt forums arbetsgrupp och konstaterar att det är valår nästa år, vilket hon menar kan få betydelse.


Inget klart än

Klart är att ABF Stockholm kommer att hålla i någon form av återkommande feministisk samling i egen regi framöver. Och förra året hette den just Feministisk samling.

– Troligtvis behåller vi namnet som vi hade förra året, just för att det kommer i en ny form. Sedan vill vi förvalta arvet som har varit, forumet har hållits i elva år, men också låta det ta ny form, säger Emelie Baiden.

Men mycket kommer vara sig likt, med teman unika för varje år, och tanken är att även denna samling ska bli en tradition på samma plats och vid samma tidpunkt även om inget av detta är klart än.

– Vi har inte landat i vilket tema det blir, men vi vet att vi har ett annalkande val. Det är möjligt att vi vill fånga in det på något sätt. Men annars vill vi som vanligt bjuda in brett, och även om vi har ett forum i mindre omfattning, utan lika många programpunkter, så vill vi att det ska finnas en bredd både hos organisationer, privatpersoner och rörelser som är med, och olika former på upplägget, föreläsningar, workshops, bokbord. Sedan får vi se om något får stå tillbaka för något annat.


Fler förändringar

Emelie Baiden konstaterar att ABF Stockholm genomför flera forum i egen regi, och att det inte bara är det feministiska som genomgår förändringar. Till exempel kommer ABF-förbundet att från och med i år att genomföra ett postkolonialt forum årligen som kommer att turnera mellan alla ABF:s distrikt.

– ABF Stockholm kommer att vara först ut att vara värd för forumet. Det kommer sedan leva vidare som ett nationellt forum. I och med att vi vill göra det med god kvalitet och verkligen förvalta det värdskapet har vi valt att inte genomföra samling för antirasism i år, som också är ett årligt forum, utan återkommer nästa år med en samling för antirasism som är större och bättre och jobba upp det på ett annat sätt än om vi kanske genomfört det i år, berättar Baiden.

När det gäller den feministiska samlingen hoppas hon att datum ska kunna fastställas och inbjudningar gå ut tidigt under hösten för att få den framförhållning som funnits tidigare, inom ramen för samarbetet vid namn Feministiskt forum.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: