1 maj i Falun, 2017.

”Det vi ser är början till slutet för vit makt-rörelsen i Sverige”

2017-05-05 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Det var en folkfest av tudelat slag när första maj firades i Falun, samtidigt som nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen (NMR) hade getts utrymme att marschera och agitera mot vad de kallade folkförrädare och en falsk arbetarrörelse. Motståndet tog och tar sig uttryck på många olika sätt, inte minst i en anmälan om ekobrottslighet som det antinazistiska nätverket We are Dalarna står bakom.

– Jag tycker det är jätteviktigt att vi står upp för att det här är ett land för alla och att alla är välkomna här, säger en 17-åring bland åhörarna när Dalarna mot rasisms ordförande Angelica Andersson uppmanar oss alla att hälsa på den som står närmast.

Hon är från Falun och har medverkat i antirasistiska demonstrationer förut. För hennes kompis, från Rättvik, är det första gången.

– Det räcker inte att sitta hemma, man måste ut och visa sig för andra och visa att vi finns också, säger hon.

Ett par tusen deltagare uppskattas ha slutit upp till manifestationen som Dalarna mot rasism och inte mindre än 70 medarrangörer bjudit in till. De ville visa att de solidariska krafterna är fler, även i det landskap som Expo, som varje år sammanställer rasideologiska gruppers aktiviteter, kunnat visa har blivit ett fäste för nazismen i Sverige.


Uniformerade marscherade

Därför är det ingen slump att när nazisterna samlas så sker det i Dalarna, förra året var de i Borlänge. När det skedde på första maj 2014 i Jönköping var protesterna starka och kyrkklockorna ringde till varning för nazisterna, samtidigt som psalmsångare satte sig i vägen för nazisttåget och sjöng. Året därpå bokade den moderata politikern Mats Green upp hela staden på första maj för att stänga nazisterna ute. Motståndet mot nazisterna i Borlänge blev världsomtalat genom den virala bilden på hur Tess Asplund konfronterar ledarna med sin knutna näve höjd. Hon blev avrådd av polisen från att medverka i år av säkerhetsskäl, men det fanns många som uttryckte sin beundran och sitt stöd för henne från scenen där sång av bland andra Hanna Turi, tal av bland andra Emma Rydén från #vistårinteutrörelsen och dans av bland andra #dansaremotrasism under Dalarna mot rasism arrangemang samlade de solidariska krafterna på Gamla postens parkering i Falun. Manifestationen avslutades med folkdans och en uppmaning från Angelica Andersson, ordförande för Dalarna mot rasism, att inte gå ensam till den del av Stora torget som polisen hägnat in för de som ville visa sitt motstånd mot NMR:s demonstration där.

Dalarna mot rasism hade, precis som NMR, sökt demonstrationstillstånd på Stora torget, och försökte överklaga placeringen av sin manifestation, men det blev inte NMR som fick flytta på sig. Enligt uppskattningar samlades ett par tusen personer för att ta avstånd från nazismen, medan omkring 500 nazister, varav ett par hundra uniformerade, marscherade från Faluns regemente till Stora torget. Där höll de tal, vars innehåll nu anmälts för hets mot folkgrupp, omringade av ett kravallstaket, medan halva torget hägnats in som ”åskådarplats”. Det var där motdemonstranter samlades.


250 poliser var på plats i Falun på måndagen och stora delar av centrala staden spärrades av.


– Det är vi som är Dalarna, säger Sara Hultqvist från Kullor mot nazism (t h) som håller i nätverkets banderoll tillsammans med Sara Hansson.


Det var i samband med nazisternas första maj-demonstration i Borlänge förra året som Kullor mot nazism bildades. Enligt Sara Hultqvists bedömning är uppslutningen av motdemonstranter större i år än då.

– Det är fint hur vi är en så bred och heterogen grupp, här står äldre och yngre, barnfamiljer och pensionärer, det är invandrare och det är svenskfödda, det visar att vi är en väldigt bred rörelse av motdemonstranter, och jag tycker att det verkligen visar att det är vi som är Dalarna, och de som står där och försöker få det att verka som om de skulle värna om oss, de har ingen förankring i oss från Dalarna. Det känns som vi har en bredare antinazistisk uppslutning i år.


Berätta lite mer om nätverket...

– Vi är ett gäng tjejer från Dalarna, det vill säga ett gäng kullor, som har valt att motdemonstrera för vi menar att man kommer aldrig att kunna krossa nazismen genom att sitta hemma. Ingen nazistisk har någonsin försvunnit eller försvagats av att folk har ignorerat den eller låtit den vara. När de försöker ta våra gator eller ta våra rum eller föra vår talan, är det viktigt att vi visar att de inte får göra det. De är inte välkomna här, de ska inte få en meter av vårt Dalarna.


Ivan Midjich, clown nummer 7 från We are Dalarna.


Ivan Midjich från nätverket We are Dalarna, som bland annat utförde fredliga hyss som #clownermotnazism på första maj, beskriver dagen som en folkfest, och betonar vikten av att ha många strategier mot nazismen.

– Vi har mött glada miner överallt, vi har varit glada, vi har blåst såpbubblor, blåst upp ballonger, sminkat oss och haft roligt. Lyssnat på musik och haft talkörer.

Han håller inte med den polis som på frågor om nazisternas närvaro från Feministiskt perspektiv svarade att det bästa hade varit om inga motdemonstranter varit här, att nazisterna fått stå ensamma.

– Jag har hört det argumentet från ett antal olika håll, och vi har provat att tiga ihjäl extremism tidigare. Vi har ju facit nu. Det gick inte sådär jättebra. Vi vill inte göra om det misstaget bara för att någon har glömt sin historia. Vi har inte glömt historien, vi vet hur det gick då. Vi vill inte att det ska hända igen. Så att tiga ihjäl dem kommer aldrig fungera. De som tror på det är jättefine, var och en får tro på det de vill, men jag tror inte på det och jag har historien på min sida.

– Vissa säger att vi reagerar, och att man inte ska vara tvåa på bollen. Jag tror inte på det argumentet. Det viktiga är att man gör någonting, inte exakt vad man gör, det är viktigt att vi alla gör olika saker, för vissa kanske är bekväma med att klä ut sig till clown, andra är inte bekväma med det och en del har till och med clownskräck. För dem måste det finnas andra alternativ, och det gör det ju, det finns föreningar och organisationer som gör både det ena och det andra.


Växande rörelser

Som exempel räknar han upp Tillsammansskapet, #vistårinteut, #jagärhär och, inte minst, Dalarna mot rasism och alla medarrangörer i den antirasistiska manifestationen:

– På den sidan där borta har de en organisation, och vi har 70 organisationer, det visar lite grann hur det verkligen ser ut.

Samtidigt väcker åsynen av uniformerade nazister starkt obehag, och det är tydligt att bland de som slutit upp i motdemonstrationen är de flesta sådana som NMR kategoriserar som folkförrädare, och som de tydligt redogjort för, i sina egna publikationer, vad de vill ska ske med. Därför är det inte konstigt, menar Midjich, att det finns både de som aktar sig, och de som inte ser några alternativ till att göra motstånd.

– Det här är en ren styrkeuppvisning från nazisternas sida. Det är så fascismen fungerar. Fascismen bygger på en slags kärlek för det starka, och ju starkare något kan vara desto bättre är det på något sätt. Det är därför de är här i dag och det är därför de har varit på alla andra ställen tidigare, det är för att visa upp sig och hur många de är. Inte för vår del, vi är inte intressanta i det sammanhanget, vi är rekvisita. Det är för sina anhängare de vill visa att ”så här många har vi blivit, följ med oss, hoppa på det vinnande tåget”. Det är det de vill visa, och som vi kan se har de växt. De har växt i varenda demonstration hittills, och det är på grund av att vi inte har växt i samma omfattning. Vi är många fler än dem, men tyvärr är det alldeles för många av oss som inte tar hotet på allvar, förrän man själv blir drabbad. Så i och med att de växer kommer fler oskyldiga att bli drabbade, och vi kommer se en ökning i våra led också. Det är tråkigt att det ska vara på det sättet, men det är bara att gilla läget, vi kommer att vänta och vi kommer försöka engagera dem vi kan, och skydda så många som möjligt om det går, säger Midjich.

Ett par av We are Dalarnas medlemmar tillhör dem som inte kunnat medverka under dagen. De tillhör undertecknarna av en anmälan om ekonomiska oegentligheter som nätverket lämnat över till ekobrottsmyndigheten och gick ut med i ett pressmeddelande på första maj.

– Vi har medlemmar som har skrivit upp sig bakom den här anmälan och de har nu gått under jorden, de har ganska allvarliga skäl att frukta för sin egen säkerhet, så de har flyttat från bygden, och de har vidtagit lite andra åtgärder för att bli lite svårare att hitta för de här hämndgiriga hatpojkarna bakom mig.


Sanerar hela dalarna

Samtidigt betonar Ivan Midjich att den rättsprocess som nu inleds är avsedd att få den organiserade nazismen på fall.

– Även nazisterna har ekonomin, den har vi kartlagt, granskat och upptäckt en stor mängd oegentligheter, och det har vi sammanställt och lämnat vidare till ekobrottsmyndigheten för vidare utredning. De har inlett en förundersökning. Samtliga involverade banker är kontaktade och införstådda med problematiken. Och även ekobrottsmyndighetens nordiska kollegor har fått information och börjar agera på den.

Och det är inte endast de organiserade rasisterna som står i fokus för We are Dalarnas granskning.

– Det vi ser nu är början till slutet för vit maktrörelsen i Sverige. De måste omorganisera hela sin ekonomi om de ska kunna överleva det här. Vi kommer se till att deras egendom blir beslagtagen och att deras finanser blir beslagtagna, deras donationsregister kommer vi att göra offentliga så fort vi får tag på dem så att varenda en som har skänkt pengar till de här hatpojkarna och orsakat mer splittring i samhället, de kommer att ha sina namn offentliggjorda de också, säger Ivan Midjich.

– Vi kommer att kämpa mot nazismen och alla som stödjer nazismen. Även om rättvisans kvarnar mal långsamt, så mal de obönhörligt. De kommer inte sluta det här innan varenda sten är vänd på och varenda liten krona på varenda konto har granskats och redovisats.

Anmälan är en del i We are Dalarnas strategi, att uppmuntra till många olika former av motstånd.

– O ja, vi tror på att använda flera taktiker för att bekämpa ett problem, och det är det vi gör här också, så visst har vi hällt ut gödsel på en gräsmatta. Det kan vi tänka oss att göra igen om det skulle uppstå en intressant situation, men We are Dalarna är mycket mer än bajs på gräsmattor. Vi arbetar på alla fronter vi kan. Vi sanerar hela Dalarna. När vi började för ett år sedan hade vi bara täckning i en stad. Nu har vi täckning i samtliga städer och de flesta byarna i hela Dalarna plus att vi har växt och fått systernätverk i andra landskap och andra städer så det rör på sig, konstaterar Ivan Midjich.




Bland de som står främst i ledet, på såväl Dalarna mot rasisms manifestation som bland motdemonstranterna på Stora torget, finns flera grupper med unga kvinnor i slöja. När nazistdemonstrationen avslutas finns några av dem med bland de som står kvar och ropar ”Ska ni gå hem nu”, ”Krossa rasismen”, ”Jalla, jalla, Sverige åt alla” och ”Vänd dem ryggen”, när de flesta andra redan gått hem. Då ställer sig NMR:s fanbärare och uniformerade demonstranter på led längs kravallstaketet på sin sida. Vad de ropar tillbaka är opublicerbart. En av de beslöjade tjejerna berättar att en nazist filmat i riktning mot henne och att en annan dragit med fingret över halsen och samtidigt stirrat åt hennes håll. Hon får bråttom iväg och intervjun som Feministiskt perspektiv hade hoppats på blir inte av.

– Jag är inte beredd att mista livet för att jag har visat kärlek och solidaritet, säger hon och ropar sedan till de andra.

– Kom nu går vi till bussen, vi går tillsammans!

Ingen av dem går ensam från Stora torget


– Rasism och nazism får aldrig normaliseras, säger Shawbo Elyasi.


Allra sist får Feministiskt perspektiv byta några ord med den erfarna aktivisten Shawbo Elyasi som slår fast att:

– Kärleken kommer alltid att vinna. Nazismen har under alla, alla år försökt skrämma, men det kommer de inte att lyckas med.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: